Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox

en fjällräv släpps fri

Stina släpper en valp fri. Foto: Rasmus Törnkvist, Svenska fjällrävsprojektet

I projektet Felles Fjellrev - Together for the Arctic fox samarbetar myndigheter och forskare i Sverige, Finland och Norge för att stärka fjällrävsstammen i Norden. Samarbetet är en fortsättning på det tidigare Felles Fjellrev Nord II och omfattar bland annat fortsatt inventering, forskning, skyddsåtgärder och information till allmänheten.

Åtgärder för att gynna fjällräven

Trots att fjällräven har varit fredad relativt länge i Norden så har den inte återhämtat sig. Syftet med projektet är att stärka och knyta ihop delpopulationer av fjällräv i Sverige, Finland och Norge.

Under projektets tid kommer vi att:

 • Skapa ett läns- och landsövergripande förvaltningsforum för fjällräv.
 • Inleda dialog med samebyar kring eventuella samarbeten.
 • Uppdatera, tillgänglighetsanpassa och översätta hemsida (fellesfjellrev.se).
 • Kommunicera projektet i sociala medier på flera olika språk.
 • Bedriva en informationskampanj om nedskräpningens betydelse för spridningen av rödräv.
 • GPS-märka rödräv för att kartlägga artens rörelser i landskapet.
 • Utvärdera stödutfodring.
 • Förstärka foderstationer för att förhindra inbrott av järv.
 • Ta fram handlingsplan för sjukdomar och parasiter.
 • Screena spillning för att förebygga sjukdomar.
 • Screena skjutna rödrävar och invasiva arter för kartläggning av sjukdomar och för att minska konkurrens med fjällräv.
 • Standardisera genetisk provtagning för beståndsövervakning.
 • Utveckla habitatmodeller i syfte att kartlägga viktiga livsmiljöer. Inventeringar av bytesdjur, konkurrerande arter och angripande rovdjur kommer dessutom att bidra med nya data till modellerna.
 • Utvärdera utsättningar inom de norska avelsprogrammet över nationsgränserna med hjälp av GPS-halsband, fältobservationer, DNA-provtagning av spillning och fotodokumentation med mera.
 • Stärka och knyta ihop delpopulationer i strategiskt viktiga områden genom stödutfodring.
 • Avsluta projektet med en konferens i Finland.
 • Skapa en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet.

Filmer

Länsstyrelsens tre filmer visar på ett effektfullt sätt mer om fjällräven som hotad art och vad projektet gör för att hjälpa den.

Insatser på kalfjället

Häng med oss ut på kalfjället! I filmen visas projektets insatser för att hjälpa fjällräven över ett helt år. Ni får, bland annat, följa Länsstyrelsens naturbevakare och Stockholm universitets volontärer när de räknar och utfodrar fjällrävar. Tillsammans gör vi skillnad!

Film 1 spelades in och producerades av Rasmus Törnkvist på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten, delvis med material från Svenska fjällrävsprojektet.

En ensam fjällrävs strapatser

Det är ingen enkel sak att överleva på kalfjället! Filmen visar en ensam fjällrävsvalps strapatser när vintern precis har börjat släppa sitt grepp om Sitasfjällen.

Film 2 spelades in och producerades av Johan Hammar på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten.

Fjällräven - en hotad art

Vill du veta mer om fjällräven och vad projektets parter gör för att rädda arten? I filmen berättar vi mer om fjällräven, pågående insatser, och vad du kan göra för att hjälpa till. För textad version behöver du trycka på "T".

Film 3 spelades in och producerades av Rasmus Törnkvist på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten inom ramarna för åtgärdsprogrammet för fjällräv, delvis med material från Svenska fjällrävsprojektet.

Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox

Snabba fakta om projektet:

 • Projektets tidsramar: 2023-11-01 till och med 2026-10-31
 • Projektet beviljades: 2024-02-20
 • Total budget, EU-partners: € 2 252 623 (EU 65 %, egenfinansiering 35 %)
 • Total budget, Norge: € 200 000 (IR-medel 50 %, egenfinansiering 50 %)
 • Budget, Länsstyrelsen Norrbotten: € 532 012

Övriga samarbetspartners:

 • Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Stockholms universitet
 • Världsnaturfonden, WWF Sverige
 • Metsähallitus, Finland
 • Världsnaturfonden, WWF Finland
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norges arktiske universitet (UiT, Tromsö).
Felles Fjellrev logotyp

Bredare kommunikation på gång -
men vad betyder Felles?

Projektet kommer att jobba med riktade informationskampanjer, men också bredare satsningar på webbplatsen Felles Fjellrev och i sociala medier på Instagram och Facebook. Projektet går under det tidigare norska samarbetsnamnet ”Felles Fjellrev”, som betyder ”gemensam fjällräv” översatt till svenska. Publiceringarna kommer samtidigt att ske i nya format, och på fler språk, för att tillgängliggöra nytt och äldre material.

Felles fjellrev.se Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Fjällräven är klassificerad som starkt hotad i Sverige och som akut hotad i Finland och Norge. Den är listad i EU:s så kallade habitatdirektiv och är av Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) utsedd till en av 10 arter som symboliserar effekten av klimatförändringarna. Fjällräven har ännu inte återhämtat sig men tidigare bevarandeprojekt har lyckats vända den negativa trenden. I norra Sverige, Finland och Norge krävs dock fortfarande stora insatser för att etablera, förstärka och knyta ihop små och befintliga grupper av fjällräv.

Logotyp Interreg Aurora

Kontakt

David Bell

Projektledare, Felles Fjellrev – Together for the Arctic fox

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss