Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Vi använder oss också av dynamiska inköpssystem (DIS). Detta liknar vanliga ramavtal, men skillnaden är att företag kan ansluta löpande under hela avtalstiden. För att se underlag och anmäla intressen går du in på länken under Aktuella upphandlingar nedan. Efter att din ansökan godkänts av Länsstyrelsen kommer du att få alla avropsförfrågningar i det aktuella inköpssystemet. En förutsättning för att anmälan ska godkännas är att du som leverantör har den kompetens som krävs och att företagets ekonomi är i ordning.

Information om hur du gör för att ansluta till våra dynamiska inköpssystem.PDF

Samtliga upphandlingar publiceras på Opic.com.länk till annan webbplats

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats

Här kan du ladda hem kompletta förfrågningsunderlag och anmäla dig till våra dynamiska inköpssystem för olika tjänster. Om listan är tom pågår inga upphandlingar för tillfället.

Pågående upphandlingar för Länsstyrelsen i Norrbottens län.länk till annan webbplats

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid skriftligt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.​Tänk på följande vid anbudslämnande i en offentlig upphandling:

Läs igenom förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?

Stäm av mot kraven. Kontakta upphandlande enhet om det är något du undrar.

Tillåts ”alternativa utföranden”?

Det måste framgå av förfrågningsunderlaget om alternativa utföranden kommer att beaktas vid upphandlingen. Om inte alternativa utföranden tillåts, lägg inte tid på att försöka ta fram egna/bättre förslag än vad som efterfrågas.

Rätt kvalitet

Ligg på den nivå som anges i förfrågningsunderlaget. Undvik att över- eller underofferera. Så nära kraven som möjligt på den godkända sidan. För låga prestationer kan medföra att anbudet inte tas upp, för höga att det är för dyrt.

Följ instruktionerna i förfrågningsunderlaget

Använd de formulär/blanketter som köparen eventuellt bifogar och vill ha ifyllda. Hitta inte på några extra ”finesser”.

Lämna lägsta pris i anbudet

Du kan i regel inte förhandla och i efterhand komma med rabatter. Du kan bara ändra uppenbara felräkningar.

Förhandling

  • Vid Öppen upphandling finns ingen rätt till förhandling.
  • Vid Förenklad upphandling får förhandling ske.

En eventuell förhandling får inte förändra de ursprungliga förutsättningarna. En anbudsgivare kan aldrig kräva en förhandling, detta är upp till den upphandlande enheten att avgöra om de vill förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Viktigt att anbudet kommer fram i rätt tid

För sent inkommet anbud får ej tas upp till prövning.

Påpeka oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget

Ta genast kontakt med handläggaren för upphandlingen. Detta är mycket viktigt! Om synpunkter anmärks i tid kan det göras förtydliganden eller rättelser.

 

Konkurrensverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På deras webbplats finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.

En offentlig upphandling av större omfattning genomförs alltid elektroniskt. Den upphandlande enheten anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Dina möjligheter att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

​Tänk på följande när du lämnar anbud vid en offentlig upphandling:

Läs igenom förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?

Stäm av mot kraven.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län