Food education for the future

vuxna händer och barnhänder håller potatis

Kunskap för framtiden. Foto: Mostphotos.

Food education for the future är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Finland och Norge och fokuserar på skolan och lärandets betydelse för hållbara livsmedelssystem i nordligaste Skandinavien.

Utgångspunkten för projektet är gemensamma utmaningar med klimatförändringar och låg försörjningsgrad av livsmedel.

Det övergripande syftet är att stärka lärares kompetens och skolors möjligheter att undervisa om hållbar livsmedelsproduktion genom att:

  • Skapa kunskap och underlätta kunskapsspridning om samband mellan lokal matproduktion, hållbar utveckling och självförsörjningsgrad av livsmedel.
  • Sammanföra modern kunskap med traditionell kunskap om matproduktion.
  • Utveckla och stötta nätverk mellan matproducenter, lärare och andra utbildningsaktörer.
  • Skapa möjligheter för skolor att besöka och samverka med lokala matproducenter, exempelvis lantbrukare, fiskare, trädgårdsodlare eller renskötare.

Ett undervisningsmaterial kommer att utvecklas i projektet och en kurs för lärare, livsmedelsproducenter, måltidspersonal och upphandlare i kommunerna tas fram.

Projektet finansieras med drygt 19 miljoner av Interreg Aurora och medfinansieras av Region Norrbotten genom Utveckla Norrbotten och svenska, finska och norska projektpartners. Projektet startade i september 2023 kommer att pågå till och med 2026.

Food education for the future, Nära Mat Länk till annan webbplats.

 

Logotyp Interreg Aurora
Logotyp Utveckla Norrbotten

Samarbetsparter

Sverige

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Luleå tekniska universitet
Kalix kommun

Finland

Luke Naturresursinstitutet
Korsholm kommun
Åbo Akademi
Österbottens fiskarförbund

Norge

Nord Universitet
Bodö kommun

Barn som odlar

Handens kunskap: lära genom att praktiskt göra med sina händer. Foto: Johnér

Kontakt

Pia Smeds, Luke Finland

Huvudprojektledare

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss