Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bidrag från älgvårdsfonden

Älgförvaltningen finansieras genom intäkter i form av fällavgifter och avgifter för registrering av älgjaktsområden. Intäkterna tillförs älgvårdsfonden, varefter ersättning för kostnaderna för förvaltningen betalas ut som bidrag ur fonden.

I Norrbottens län kan du ansöka om bidrag från älgvårdsfonden för anläggning av älgskyttebana och upprustning av älgskyttebana.

Bidrag till älgskyttebana

Ansökan om bidrag till älgskyttebanor remitteras Svenska Jägareförbundet som lämnar ett yttrande utifrån de inkomna ansökningarna. Ansökningar prioriteras sedan utifrån flera olika kriterier. Bidrag från älgvårdsfonden kan lämnas till älgskyttebana.

För ansökningar om bidrag till anläggning och upprustning av älgskyttebana gäller följande prioriteringsordning:

  1. Fått anmärkning från polisen – besiktningsprotokollet ska bifogas.
  2. Säkerhetshöjande eller miljöstärkande åtgärder.
  3. Verksamhet som förhöjer tillgänglighet/ skytteaktiviteter för ungdomar och kvinnor och jägarexamen.
  4. Elektroniska markeringssystem.
  5. Nyanläggning.

Länsstyrelsen beaktar Svenska Jägareförbundets yttrande, jaktskyttebanans verksamhet samt tidigare beviljade bidrag i samband med fördelning och beslut om bidrag.

Ansökan om bidrag från älgvårdsfonden

Ansökan avser (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ansökan avser (obligatorisk)


AnsökandeHit skickas även en automatisk bekräftelse på din ansökan.


Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Hålls banan öppen för alla skyttar oavsett organisationstillhörighet? (obligatorisk)
Tidplan


Finansiering
Summor ska anges i svenska kronor.


Bifoga filer
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver följande filer bifogas

Du behöver bifoga offert för de kostnader som du ansöker om bidrag för.

Om du önskar bifoga något ytterligare

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss