Transport och hantering av avfall

Du som yrkesmässigt transporterar eller hanterar avfall i Sverige behöver tillstånd eller göra en anmälan till Länsstyrelsen.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du som genomför yrkesmässiga transporter ska ansöka om tillstånd om du ska

 • transportera farligt avfall
 • transportera icke-farligt avfall som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.

Som avfall i egen verksamhet räknas:

 • avfall som uppkommer i den egna verksamheten
 • avfall som uppkommer i samband med service, underhållsarbete hos en annan verksamhetsutövare.

Tillstånden för farligt avfall gäller vanligtvis i fem år. Tillstånd för icke-farligt avfall kan gälla tills vidare men kan också vara tidsbestämda. När tillståndstiden tagit slut får du lämna in en ny ansökan om du vill fortsätta transportera avfall.

När behöver du skicka in en anmälan?

Du behöver anmäla till Länsstyrelsen om du utför yrkesmässiga transporter av icke-farligt avfall som understiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår. Varje enskild transport får inte vara större än 1 ton eller 5 kubikmeter.

Om du transporterar avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du anmäla till Länsstyrelsen om

 • mängden farligt avfall är mindre än 100 kilo eller 100 liter per kalenderår
 • du ska transportera avfall som är undantaget från tillståndsplikten
 • du ska transportera icke-farligt avfall som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per kalenderår.

Du behöver också anmäla om du yrkesmässigt samlar in avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Anmälan för farligt avfall gäller i fem år. Därefter behöver du lämna in en ny anmälan om du vill fortsätta transportera farligt avfall. För icke-farligt avfall gäller anmälan tills vidare.

Ska du transportera farligt avfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet och transporterna inte är normalt och regelbundet förekommande, som exempelvis vid en olycka, behöver du inte anmäla detta. Mängden farligt avfall får inte överstiga 100 kg eller 100 liter och avfallet får inte omfattas av tillståndsplikten.

Du behöver inte lämna in en anmälan om du redan har ett tillstånd till transport av avfall.

Ansök eller anmäl

Du lämnar in en anmälan eller en ansökan per organisationsnummer.

Tänk på att ansöka eller förnya ditt tillstånd i tid! Handläggningstiden är:

 • 30 dagar för anmälan
 • 40 dagar för tillstånd

Avgifter

 • Anmälan: 320 kronor.
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 900 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 660 kronor.

Betalning i vår e-tjänst

När du skickar in ansökan via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgiro och OCR-nummer får du i samband med att du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Utländskt företag

Om du har ett utlandsregistrerat företag behöver du använda en annan e-tjänst. Tjänsten är på engelska men det går bra att besvara frågorna på något nordiskt språk.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller något av dessa behöver du alltid tillstånd till transport av avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Följande avfallsslag är undantagna från tillståndsplikten:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*)
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*)
 • smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

Om dessa typer av avfall uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen för att få transportera dessa. En anmälan räcker även om mängden avfall överstiger 100 kg eller 100 liter per år.

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Webbregistret Kontrollera avfallstransportörer Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss