Aktuell rovdjursinformation

Här publicerar vi information om skador på tamdjur som är orsakade av rovdjur. Vi presenterar också resultatet av de DNA-prover vi tar vid angrepp. Du finner också löpande information om viktiga resultat i varginventeringen samt annat som är relaterat till inventering av rovdjur.

Vill du du få e-post varje gång vi uppdaterar sidan?

Vill du e-postnotiser om nya rovdjurshändelser?

Fyll i din e-postadress i rutan och klicka på OK.

Hantera prenumeration

För övrig dokumenterad vargförekomst hänvisar vi till Rovbase och Skandobs som är allmänhetens rapporteringsverktyg som även innehåller obekräftade observationer.

Rovbase Länk till annan webbplats.

Skandobs Länk till annan webbplats.

Aktuellt om rovdjur 2024

Här hittar du aktuell information som rör rovdjur i Jönköpings län. Vill du se information från tidigare år, klicka på fälten med de olika årtalen längre ner för att fälla ut dessa.

 • 26 januari: Inventeringsunderlaget uppfyller nu kriterierna för att fastställa familjegrupp i Brängenreviret samt föryngring, dvs att valpar har fötts under 2023. Underlaget består av spårningar och DNA-prover (t ex spillning eller urin).

  I den sydvästra delen av Jönköpings län har DNA från spillning och urin hittats från en varg som i nuläget bedöms vara stationär. Vargen rör sig även in Västra Götalands län och mot trakterna av Tranemo. Vargen har vandrat ut från sitt uppväxtrevir i Södermanlands län.

 • 22 december: Under den pågående varginventeringen har ett nytt revirmarkerande par bekräftats. Reviret har fått namnet Mossjön och ser i dagsläget ut att sträcka sig från de sydvästra delarna av Jönköpings kommun och söder ut mot Store mosse nationalpark. Resterande del av inventeringssäsongen (1/10-31/3) kommer förhoppningsvis ge mer svar om revirets utbredning. Hanen har rört sig i området sedan december 2019, efter att ha vandrat ut från sitt uppväxtrevir i Tiveden. Tiken kommer från ett revir i Karlsborgstrakten.

 • 23 november: I reviret Baremosse har föryngring konstaterats genom DNA-analys av spillning. Reviret ligger på gränsen mellan Habo och Mullsjö kommun. Under den senaste inventeringen (1/10 2022 - 31/3 2023) konstaterades ett nytt revirmarkerande par i området vars revir även sträckte sig in i Västra Götalands län. I Rovbase, se länk ovan, finns mer information om analyserade prover från reviret samt även prover från andra delar av länet.

 • 18 oktober: Ett lamm har dödats av varg under natten till den 18 oktober, ca 5 km nordväst om Gislaved. Besiktning har utförts under eftermiddagen. I följande länk finns bl a information om åtgärder för att minska risken för rovdjursangrepp: Åtgärder vid rovdjursangrepp på tamdjur | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.. Tänk på att naturliga avgränsningar som sjöar eller vattendrag inte ger något skydd mot varg. UPPDATERING: bedömningsunderlaget har konstaterats vara otillräckligt för att avgöra dödsorsak. Dödsorsaken är därför ändrad till okänd.

 • 17 oktober: Resultatet av de prover som togs vid besiktningen den 5/10 (se nedan) visar att det var en vargtik född 2022 i ett revir i Södermanlands län som angrep fåren (individnummer: G13-23). Den 6 oktober hittades ytterligare två tackor som efter besiktning bedömts ha angripits samtidigt som den första tackan. Den skadade tackan som hittades den 5 oktober avlivades den 13 oktober eftersom behandling av skadan inte hjälpte. Sammanlagt berördes fyra får av angreppet.

 • 5 oktober: En tacka har dödats av varg ca 5 km söder om Hestra i Gislaveds kommun. En tacka bedöms vara skadad. Besiktning har utförts sent under kvällen. För information om akuta åtgärder för att minska risken för fler angrepp i närområdet den närmsta tiden: Åtgärder vid rovdjursangrepp på tamdjur | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

 • 29 september: Den 1 oktober startar inventeringen av lodjur och varg och pågår fram till den 31 mars (den 28 februari för lodjur). Under inventeringsperioden letar vi spår i snön, samlar in bilder/filmer, samt tar prover från t ex vargspillning för att säkerställa kön och individ. Varginventeringen syftar till att fastställa familjegrupp och om det har fötts valpar i reviren under året, samt förekomsten av revirmarkerande par. När det gäller lodjur försöker vi fastställa antalet familjegrupper, dvs lodjurshona med unge eller ungar.

  Kom ihåg att dina observationer av rovdjur bidrar mycket till inventeringen. Med hjälp av rapporter av t ex spår i snö eller foto från viltkamera kan värdefulla pusselbitar hittas för att inventeringsresultatet ska bli så bra som möjligt. Rapportera gärna på Skandobs men det går även bra att ringa eller mejla. De rapporter som kan ha störst betydelse är de som handlar om två eller fler lodjur. För varg kan allt vara av intresse beroende på vilken annan information som samlats in tidigare under inventeringssäsongen. Mer information om inventering av rovdjur finns på länsstyrelsens webbsida eller ring/e-posta om du har frågor.

Skandobs, för att rapportera eller titta på inkomna rapporter Länk till annan webbplats.

Stora rovdjur Länk till annan webbplats.

 • 21 september: Beslut om licensjakt efter varg har idag tagits i de län där jakt kommer att tillåtas i början av 2024, det vill säga i Västra Götalands län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län. Syftet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människa och varg genom att minska tätheten av vargrevir och antalet vargar där de är som flest. Tätheten är som störst i mellersta Sverige och därför genomförs jakten framför allt där, men även i södra Sverige. Totalt omfattar jakten 36 individer fördelat på 6 revir. I södra Sverige kommer jakt att tillåtas i ett revir i Södermanlands län och ett revir i Västra Götalands län. Uttaget bedöms vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. Licensjakten pågår från den 2 januari 2024 och som längst till och med den 15 februari 2024 eller till dess jakten avlyses. För mer information om besluten hänvisas till respektive läns webbisda, till exempel Länsstyrelsen i Södermanland.

 • 13 juli: Bekräftat vargangrepp på nötdjur i norra delen av Värnamo kommun (Väster om E4). En kalv har hittats död och under eftermiddagen besiktigats. Kalven ingick i en grupp med förrymda djur sedan början av april och gick därmed inte i en stängslad hage.

 • 14 april: Ett nytt revirmarkerande par har konstaterats i nordvästra delen av länet. Reviret kallas Baremosse. Området de rört sig på omfattar både Jönköpings län och Västra Götalands län och sträcker sig både norr och söder om naturreservatet Baremosse. Länsstyrelsen kan också konstatera att ett revir som till största del ligger inom Västra Götalands län, kallat Hökensås Norra, delas med Jönköpings län. Det är endast en liten del av länet som tycks beröras och kommande inventeringsperiod (1/10-31 mars) kommer förhoppningsvis att ge mer svar på revirets sydliga utbredning.

 • 14 april: I trakterna av Store mosse har det nyligen kommit in rapporter om två vargar som går tillsammans. Länsstyrelsen kan dock inte bekräfta att det är ett nytt revirmarkerande par då inventeringsunderlaget inte är tillräckligt och inventeringsperioden avslutats. Rapporter om vargförekomst tas tacksamt emot eftersom det underlättar möjligheterna att genomföra inventeringen när nästa inventeringsperiod startar (1/10).

 • 28 mars: Under inventeringssäsongen har Länsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötlands län samlat information om vargförekomst i södra Östergötlands län och nordöstra Eksjö kommun. En varg som återkommande har påträffats i området kan enligt inventeringsinstruktionen nu klassas som ensam stationär varg.

 • 24 februari: Bergaskogenreviret uppfyller nu status familjegrupp i årets inventering (inventeringsperiod 2022/2023). Familjegrupp har i detta fall fastställts genom DNA från den revirmarkerande hanen som insamlats den 12 februari i form av spillning samt DNA från valpar till denna individ. Inventeringsperioden pågår fram till 31 mars.

 • 31 januari: En jakthund har skadats av lodjur under jakt i Sävsjö kommun. Hunden har besiktigats av Länsstyrelsen den 1 februari.

 • 23 januari: Inventeringsunderlaget som hittills samlats in under inventeringsperioden (1/10-31/3) uppfyller nu kriterierna för att fastställa föryngring i Brängenreviret. Hur många valpar som fötts under 2022 är svårt att ta reda på eftersom familjegruppen även kan bestå av fjolårsvalpar. Som mest har sju individer dokumenterats tillsammans under inventeringsperioden.

 • 4 januari: Brängenreviret uppfyller status familjegrupp i årets inventering (inventeringsperiod 2022/2023). Status familjegrupp kan fastställas bland annat då minst tre vargar färdas i sällskap i ett revir, varav minst en revirmarkerar regelbundet samt att förälder och avkomma kan påvisas med DNA-analys. Länsstyrelsen har ännu inte kunnat dokumentera om det fötts nya valpar i reviret under 2022.

 • 23 november: Under morgonen blev en hund skadad av lodjur på en gård i Vaggeryds kommun. Händelsen inträffade efter att hunden gått fram till lodjuret. Hunden och platsen har dokumenterats av Länsstyrelsen under dagen.
 • 28 september: Länsstyrelsen har via en av inventeringskamerorna i Bergaskogenreviret konstaterat fem vargvalpar under mitten av september. Under inventeringsperioden, som startar den 1 oktober och pågår till den 31 mars, kommer Länsstyrelsen att dokumentera föryngringen enligt inventeringsmetodiken. Det görs genom användning av inventeringskameror, spårning på snö och/eller DNA. Läs mer om inventering och besiktning, länk finns längst ner på sidan, som Relaterad information.
 • 31 augusti: två får dödade av varg, Sävsjö kommun. DNA-prover som togs vid besiktningen gav inget resultat (få fungerande markörer för att dra slutsatser om art, ursprung, identitet och kön).
 • 23 augusti: en jakthund skadad av lodjur, Gislaveds kommun
 • 8 augusti: två får dödade och två får skadade av varg, Eksjö kommun. DNA-prov visade att angreppet orsakats av en varg (tik) med uppväxtrevir i södra Värmlands län, individnummer G193-21.
 • 31 juli: ett får dödat av lodjur, Vetlanda kommun
 • 17 juli: ett får dödat av lodjur, Jönköpings kommun
 • 16 juli: ett får dödat av lodjur, Vetlanda kommun
 • 5 juli: en årsvalp har identifierats i Bergaskogenreviret med individnummer G110-22. Dokumentation av revirets status, t ex föryngring, görs under inventeringsperioden 1 okt – 31 mars.
 • 31 mars: varginventeringen avslutas. Följande har dokumenterats: familjegrupp med föryngring i Brängenreviret, ett revirmarkerande par i Bergaskogenreviret, en stationär varg (tik) i norra delen av Mullsjö och Habo kommun, en varg (hane) som bedöms vara stationär i delar av Vaggeryds, Gnosjö och Gislaveds kommun.
 • 19 februari: två får dödade av lodjur, Mullsjö kommun
 • 7 januari: två får dödade av lodjur, Mullsjö kommun
 • 6 januari: sex får dödade av lodjur, Habo kommun

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss