Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har inte konstaterats i Jönköpings län, men det är viktigt att vi förebygger och hjälps åt för att förhindra smittospridning. Sjukdomen är dödlig för tamgrisar och vildsvin.

Vildsvin tittar mot kameran med snö och skog i bakgrunden.

Afrikansk svinpest (ASF) är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar tamgris och vildsvin. Människor och andra djur än grisar blir inte sjuka, men kan bidra till smittspridningen.

Sjukdomen utgör ett stort problem för grisbranschen och samhället. I september 2023 konstaterades det första fallet i Sverige, på ett dött vildsvin utanför Fagersta i Västmanlands län.

Hur sprider sig afrikansk svinpest?

Spridning kan ske mellan djur eller med material, kläder och livsmedel. Viruset överlever mycket länge i kallrökt fläsk, skinka och korv.

Smittan överförs ofta till vildsvin av människor som reser och lämnar matrester efter sig. Därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

Så kan vi stoppa smittospridning

  • Släng aldrig matavfall i naturen där vilda djur kommer åt det, till exempel längs vägar, vid rastplatser eller efter en picknick.
  • Kompostera matavfall i en försluten behållare som vildsvin inte kommer in i.
  • Mata inte vilda djur eller tamgrisar med matavfall.
  • Ta inte med fläsk- eller charkprodukter från områden där afrikansk svinpest finns.
  • Rengör kläder och utrustning om du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänheten och jägare uppmanas att rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Rapportera sjuka/döda vilda djur, Statens Veterinärmediciniska Anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övervakning av afrikansk svinpest med jägarnas hjälp

Det är nödvändigt att vi upptäcker smittan snabbt så att vi kan bekämpa den effektivt. Alltså är det mycket viktigt att undersöka alla självdöda vildsvin som påträffas. Du som är jägare har en viktig roll i att hjälpa till att motverka smittospridning.

  • Rapportera självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt. Om du kan hjälpa till med provtagning får du instruktioner om hur du ska göra.
  • Släng inte resterna av din matsäck i skog och mark där vildsvin kan äta dem. Livsmedel såsom importerad kallrökt skinka och korv kan i värsta fall sprida afrikansk svinpest. Därför ska alla matrester slängas i soporna.
  • Tänk på att rengöra kläder och utrustning om du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.

Om du har utländska jaktgäster bör du uppmana dem att rengöra kläder och utrustning innan de jagar i Sverige.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss