Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bäver

Bäver. Foto: Kenneth Johansson.

Bäver. Foto: Kenneth Johansson.

Bävern är vår största gnagare och arten finns spridd i hela länet. Den kan orsaka skador på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Många av oss har säkert stött på bäverfällen eller en bäverhydda. Bävern är anpassad till ett liv i vatten och den platta svansen används som styrorgan. Arten lever i familjegrupper och födan består främst av löv, grenar och bark.

Bäver, Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats.

Bäverdammar

Bävern bygger dammbyggnader och boplatser (hyddor). Det är inte alla bävrar som bygger hyddor, ibland gör de istället en bohåla genom att gräva in sig i strandbrinken eller åkanten.

Boplatsen (bäverhyddan) och den dammbyggnad som reglerar vattennivån vid boplatsen betyder mycket för bäverns möjligheter att överleva vintern. Is och för lågt vattenstånd kan göra att bävern få svårt att komma åt sitt matskafferi i dammen och att den inte får tillräckligt skydd. Att riva boplatser och dammbyggnader under vinterhalvåret kan därför orsaka skada och djur­plågeri. Rivning är därför förbjudet under del av eller hela året.

Tillstånd för att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna varierar beroende på när på året det gäller, se nedan.

Perioder då tillstånd krävs

 • För att riva bäverdammar krävs tillstånd under tidsperioden
  1 september - 30 april.
 • För att riva bävers boplats krävs tillstånd året runt.
 • Observera att rivning av bäverdammar kan innebära en anmälningspliktig vattenverksamhet.

  Anmälan om vattenverksamhet

Ansök om tillstånd för rivning av bäverdamm

Vid en ansökan om rivning måste du som sökande kunna visa att rivning är nödvändigt, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerhet
 • förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar du provat och varför dessa inte fungerar. Ansökan finns längst ner på den här sidan.

Jakt på bäver

Allmän jakttid

1 oktober - 10 maj

Under den här tiden får jakträttshavaren jaga själv eller låta någon annan jaga i Jönköpings län.

Jakt under annan tid innebär djurplågeri

Om man bedriver skyddsjakt på bäver under den tid den är fredad innebär det risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakt­tidens början den 1 oktober.

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerheten
 • för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar. E-tjänsten finns längst ner på den här sidan.

Användning av slagfälla vid jakt

Fångst med slagfälla är den mest effektiva jaktmetoden för bäver.  Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver, men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem. Man behöver också ett särskilt tillstånd för att sätta upp slagfällor på just den fastighet där den ska användas. Länsstyrelsen kan ge tillstånd i sådana områden där det finns särskilda skadeproblem av bäver.

Om du har särskilda skadeproblem av bäver och vill använda slagfälla, men saknar utbildning för den, kan Länsstyrelsen lämna kontaktuppgifter till utbildade fångstmän om du får ett tillstånd att sätta upp slagfällor.

Vid jakt med slagfälla kan man inte utesluta felfångst av till exempel utter. Länsstyrelsen är särskilt restriktiv till fällfångst i områden där det förekommer utter.

Ansök om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla

Använd gärna vår e-tjänst om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla.

Förordning och föreskrifter

Jaktförordningen Länk till annan webbplats. (Bestämmelser finns i 23 a och 29 §§)

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss