Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

”Vårbruk och betessläpp är i full gång, men en kylig vår håller just nu tillväxten tillbaka. Torka i södra Sverige oroar nationellt, men i Jämtlands län finns fortfarande markfukt. Priset på gödselmedel och kraftfoder sjunker. Sjunkande avräkningspris på framför allt mjölk och en svag krona sänker lönsamheten.”

Minnesanteckningar (30 maj 2023) Pdf, 160.1 kB.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling