Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

"Lantbrukarna befinner sig i en lite lugnare arbetsperiod just nu, efter en hård vinter. Lamnings- och kalvningsperiod börjar nu. En del har brist på grovfoder och det är viktigt att de som har foder att sälja lägger ut det till försäljning. Många sökande till lantbruksgymnasium på Torsta. "

Minnesanteckningar (27 februari) Pdf, 130.7 kB.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss