Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

"Fortsatt och fördjupad oro hos länets lantbrukare både på kort och lång sikt. Läget på världsmarknaden och kriget i Ukraina förstärker det redan kärva läget. Särskilt oroande är det för de lantbrukare som är beroende av att köpa in kraftfoder."

Minnesanteckningar (7 april 2022) Pdf, 254.7 kB.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling