Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

”Den tidiga vintern gjorde att höstbruket blev avbrutet och mer arbete än normalt kvarstår att göra i vår. Brist på strömedel, som en effekt av halmbrist i hela landet. Ansträngd likviditet för länets lantbruksföretag."

Minnesanteckningar (28 november) Pdf, 194.1 kB.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss