Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

”Lantbruket har nu en relativt lugn period. Arbetssituationen är under kontroll. Vallskörden är avslutad och har gett bra skörd, i alla fall mängdmässigt. Bra avräkningspriser på både mjölk och kött. Viss oro framåt för prisbild på förnödenheter, betalningsnivå för produkterna och ränteutvecklingen”

Minnesanteckningar (4 oktober 2022) Pdf, 234 kB.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling