Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (6 november 2020)PDF

Det är för närvarande lugnt och stabilt arbetsläge hos de flesta lantbrukare. De flesta har fått in det grovfoder som behövs, men halmtillgången är liten och spannmålens kvalitet osäker. Normala slaktköer och god marknad för svenskt kött. Det är viktigt att vara fortsatt försiktig pga Corona läget, men saknaden efter att få träffa kollegor i grupp är stor.

Minnesanteckningar (17 augusti 2020)PDF

Minnesanteckningar (29 juni 2020)PDF

Minnesanteckningar (1 juni 2020)PDF

Minnesanteckningar (12 maj 2020)PDF

Minnesanteckningar (21 april 2020)PDF

Minnesanteckningar (26 mars 2020)PDF

Minnesanteckningar (19 februari 2020)PDF

Minnesanteckningar (2 oktober 2019)PDF

Minnesanteckningar (4 juli 2019)PDF

Minnesanteckningar (14 maj 2019)PDF

Minnesanteckningar (13 mars 2019)PDF

Minnesanteckningar (19 oktober 2018)PDF

Minnesanteckningar (16 augusti 2018)PDF

Minnesanteckningar (26 juni 2018)PDF

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling