Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (12 maj 2020)PDF

Sen sist har Covid 19 konstaterats i större omfattning i länet, vilket även påverkar verksamma inom lantbruket. Oron för långsiktiga förändringar av marknad etc. består. Spridningen av RS-viruset i nötkreaturbesättningar har avtagit, men faran är inte över än.

Mest oroväckande är att våren är sen och vårbruk, betessläpp, skörd etc. riskerar bli extra komprimerat. Detta leder till stress och en extra stor sårbarhet om sjukdom dessutom drabbar företaget. Det är nu alltså extra viktigt att hålla i och hålla ut, och följa rekommendationerna, för att inte smitta verksamma i jordbruket som har årets viktigaste period nu.

Minnesanteckningar (21 april 2020)PDF

Minnesanteckningar (26 mars 2020)PDF

Minnesanteckningar (19 februari 2020)PDF

Minnesanteckningar (2 oktober 2019)PDF

Minnesanteckningar (4 juli 2019)PDF

Minnesanteckningar (14 maj 2019)PDF

Minnesanteckningar (13 mars 2019)PDF

Minnesanteckningar (19 oktober 2018)PDF

Minnesanteckningar (16 augusti 2018)PDF

Minnesanteckningar (26 juni 2018)PDF

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling