Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (29 juni 2020)PDF

Värmen och torkan i juni har påverkat grödornas utveckling mycket. Vallskördarna har hittills generellt blivit mindre än normalt, med stora variationer lokalt. Såväl vallar, spannmål som beten har stressats i utveckling. Inga rapporter om större sjukdomsutbrott bland länets lantbrukare.

Minnesanteckningar (1 juni 2020)PDF

Minnesanteckningar (12 maj 2020)PDF

Minnesanteckningar (21 april 2020)PDF

Minnesanteckningar (26 mars 2020)PDF

Minnesanteckningar (19 februari 2020)PDF

Minnesanteckningar (2 oktober 2019)PDF

Minnesanteckningar (4 juli 2019)PDF

Minnesanteckningar (14 maj 2019)PDF

Minnesanteckningar (13 mars 2019)PDF

Minnesanteckningar (19 oktober 2018)PDF

Minnesanteckningar (16 augusti 2018)PDF

Minnesanteckningar (26 juni 2018)PDF

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling