Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (16 februari 2021)PDF

Läget är stabilt gällande lantbrukarnas arbetssituation, med få kända sjukdomsfall. Saknaden är stor efter fysiska möten med kollegor. Några fall av sjukdomsutbrott i nötbesättningar aktualiserar vikten av att goda smittskyddsrutiner följs.

Det finns ingen rapporterad foderbrist, men stigande priser på förnödenheter. Relativt god balans på tillgång och efterfrågan på mjölkprodukter, medan det finns risk för brist på inhemskt kött framåt våren. Se upp med fuktig lagrad spannmål när vårvärmen kommer!

Minnesanteckningar (6 november 2020)PDF

Minnesanteckningar (17 augusti 2020)PDF

Minnesanteckningar (29 juni 2020)PDF

Minnesanteckningar (1 juni 2020)PDF

Minnesanteckningar (12 maj 2020)PDF

Minnesanteckningar (21 april 2020)PDF

Minnesanteckningar (26 mars 2020)PDF

Minnesanteckningar (19 februari 2020)PDF

Minnesanteckningar (2 oktober 2019)PDF

Minnesanteckningar (4 juli 2019)PDF

Minnesanteckningar (14 maj 2019)PDF

Minnesanteckningar (13 mars 2019)PDF

Minnesanteckningar (19 oktober 2018)PDF

Minnesanteckningar (16 augusti 2018)PDF

Minnesanteckningar (26 juni 2018)PDF

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling