Lägesbild – länets lantbruk

Höbalar vid kanten av en äng.

Här får du en uppdaterad lägesbild kring bland annat foder, slaktköer, växtodling, marknad, vatten från olika organisationer och företag inom lantbruket i länet.

Vi håller regelbundna telefonmöten där vi samlar in information från flera aktörer och lantbrukare. Det gör att vi kan få en samlad gemensam bild över hur läget i länet är och om vi behöver vidta olika åtgärder.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar (2 juni 2021) Pdf, 170.1 kB.

”Det är och har varit bråda tider för länets lantbrukare, när sådd, betessläpp och vallskörd ska ske samtidigt. Första vallskörden verkar bli stor. Vissa har råkat ut för maskinhaverier med längre stopp än vanligt, pga brist på reservdelar. Smittläget bland såväl djur som människor är just nu bra. Fortsatt bra efterfrågan på svenska livsmedel. En orosfaktor är kraftigt ökade priser på förnödenheter som tex drivmedel, kraftfoder och byggvaror. ”

Minnesanteckningar (11 maj 2021) Pdf, 151.5 kB.

Minnesanteckningar (16 februari 2021) Pdf, 252.1 kB.

Minnesanteckningar (6 november 2020) Pdf, 228.9 kB.

Minnesanteckningar (17 augusti 2020) Pdf, 213.7 kB.

Minnesanteckningar (29 juni 2020) Pdf, 199.9 kB.

Minnesanteckningar (1 juni 2020) Pdf, 194.7 kB.

Minnesanteckningar (12 maj 2020) Pdf, 194.7 kB.

Minnesanteckningar (21 april 2020) Pdf, 141.9 kB.

Minnesanteckningar (26 mars 2020) Pdf, 153.2 kB.

Minnesanteckningar (19 februari 2020) Pdf, 217 kB.

Minnesanteckningar (2 oktober 2019) Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar (4 juli 2019) Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar (14 maj 2019) Pdf, 386.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar (13 mars 2019) Pdf, 247.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar (19 oktober 2018) Pdf, 261.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar (16 augusti 2018) Pdf, 141 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar (26 juni 2018) Pdf, 258.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Hanna Appelros

Rådgivare växtodling