Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ta jordbruksmark ur produktion

Nedläggning av jordbruksmark sker vanligen genom skogsplantering, igenväxning eller övergång till annan markanvändning. Om du som brukare/markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion måste du anmäla det till Länsstyrelsen.

Anmäl åtta månader i förväg

Anmälan ska ske minst åtta månader i förväg och det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag man vill plantera. Det gäller också om man väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning. Anledningen till detta är att Länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om natur- och/eller kulturvärden kan skadas.

Länsstyrelsen vill kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns.

Länsstyrelsen kan i sitt beslut ange vissa villkor som ska gälla. Exempelvis kan det handla om val av trädslag eller om att helt förbjuda plantering.

Energiskogs- och julgransodling

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på åkermark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön, skall ändå alltid samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Samråd för energiskogs- och julgransodling

Om åtgärden gäller odling av energiskog eller julgran på åkermark.

Kontakt

Malin Boström

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss