Författningar 2022

Författningar publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 13 FS 2022:1


  Utkom från trycket den 7 februari 2022Länsstyrelsen i Hallands läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt;
 • 13FS 2022:2


  Utkom från trycket den 25 februari 2022Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun;
 • 13FS 2022:3


  Utkom från trycket den 17 mars 2022Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Yamossen i Hylte kommun;
 • 13FS 2022:4


  Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om vattenskyddsområde för Nedre Ätran i Falkenbergs, Hylte och Varbergs kommuner;
 • 13 FS 2022:5


  Utkom från trycket den 6 maj 2022.Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskap i Varbergs kommun.
 • 13 FS 2022:6


  Utkom från trycket den 21 juni 2022.Länsstyrelsen i Hallands läns sammanställning över allmänna vägar m.m. inom Hallands län;
 • 13 FS 2022:7


  Utkom från trycket den 7 oktober 2022.Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Prästaskogen i Laholms kommun;
 • 13FS 2022:8


  Utkom från trycket den 11 november 2022Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Fylleåns dalgång i Halmstads kommun;
 • 13FS 2022:9


  Utkom från trycket den 2 december 2022Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Långhultamyren i Halmstads kommun;
 • 13FS 2022:10


  Utkom från trycket den 21 december 2022Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse av regeringens beslut om att ändra Länsstyrelsens beslut (13 FS 2020:11) om naturreservatet Råmebo i Halmstads
  kommun

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss