Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13FS 2022:2

Utkom från trycket den 25 februari 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun;

Beslutade den 23 februari 2022 (Diarienummer 511-5642-2013).

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 3. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 4. tälta mer än två dygn i följd,
 5. ha hund okopplad samt att
 6. elda.

  Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 7. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 8. använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 9. inplantera för området främmande arter samt att
 10. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller an-nan påverkan på naturmiljön.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 mars 2022.

BRITTIS BENZLER
Jonas Sundell (Naturvård och Miljöövervakning)

13FS 2022:2 Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Uvbjär i Falkenbergs kommun Pdf, 111.7 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss