Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Författningar utgivna 2023

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor.

Författningar 2023

Författningar utgivna 2022

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor.

Författningar 2022

Författningar utgivna 2021

Författningarna är publicerade årsvis som webbsidor.

Författningar 2021

Författningar utgivna 2020 och tidigare

Författningarna är publicerade som pdf-dokument i årsvisa mappar .

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)