Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13FS 2022:10

Utkom från trycket den 21 december 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns kungörelse av regeringens beslut om att ändra Länsstyrelsens beslut (13 FS 2020:11) om naturreservatet Råmebo i Halmstads
kommun

Regeringen har den 24 november 2022 (M2020/01616) beslutat att ändra Länsstyrelsens beslut om att utvidga naturreservatet Råmebo på fastigheterna Råmebo 1:11, Öknalt 1:24 samt delar av fastigheterna Råmebo 1:2, 1:3 och 1:5 i Halmstads kommun (Länsstyrelsens diarienummer 511-2596-19). Regeringens beslut innebär att akuta reparationer och förnyelse av befintliga ledningar och transformatorstation kan genomföras under vissa förutsättningar. Ändringarna trädde i kraft den 24 november 2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss