Författningar 2021

Författningar från 2021 och framåt publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 13 FS 2021:1


  Utkom från trycket den 22 januari 2021.Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 13 FS 2021:2


  Utkom från trycket den 26 februari 2021Förteckning över gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Hallands län.
 • 13 FS 2021:3


  Utkom från trycket den 19 mars 2021.Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 16 mars 2021 om: Naturreservatet Smedjeån Skönhult i Laholms kommun (diarienummer 511-5304-20)
 • 13 FS 2021:4


  Utfärdad den 13 april 2021.Vägar i Hallands län – Sammanställning 2021, enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Hallands län.
 • 13 FS 2021:5


  Utkom från trycket den 14 maj 2021.Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 6 maj 2021 om:
  Naturreservatet Söderängarna i Halmstads kommun (diarienummer 511-6680-17).

 • 13 FS 2021:6


  Utkom från trycket den 27 maj 2021.Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter (13 FS 2021:1) om deltagar­begränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra sprid­ning av sjukdomen covid-19.
 • 13 FS 2021:8


  Utkom från trycket den 30 augusti 2021.Länsstyrelsens rambeslut angående älgjakt i Hallands län under jaktåret den 1 juli 2021 – den 30 juni 2022
  (Diarienummer 218-6825-21).

 • 13 FS 2021:9


  Utkom från trycket den 29 oktober 2021. (Diarienummer 513-163-10)Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 25 oktober 2021 om:
  Ändring av föreskrifter för vattenskyddsområdet vid Galgbergets vattentäkter i Halmstads kommun.

 • Bekantgörelse av föreskrift 14FS 2021:43


  Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt) har med stöd av 4 kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) beslutat att anta föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, 14FS 2021:43, som bland annat innefattar Hallands län. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2021, då Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 14 FS 2016:58 upphör att gälla.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss