Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:2

Utkom från trycket den 26 februari 2021

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Hallands län.

Beslutat den 25 februari 2021 (diarienummer 100-2263-2021).

Förteckningen avser föreskrifter som gäller den 31 december 2020.
Föreskrifterna är redovisade i löpnummerordning. Förteckningen innehåller uppgifter om sakområde (sökord), kommun, beskrivning av föreskriftens huvudsakliga innehåll samt föreskriftens nummer och dag för beslut.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss