Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2021:6

Utkom från trycket den 27 maj 2021.

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter (13 FS 2021:1) om deltagar­begränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra sprid­ning av sjukdomen covid-19.

Beslutade den 27 maj 2021 (Diarienummer 213-4364-2021).

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 att Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter (13 FS 2021:1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutade den 22 januari 2021 (dnr 213-300-2021), ska upphöra att gälla den 1 juni 2021.


På Länsstyrelsens vägnar

BRITTIS BENZLER

Robert Bärwald

ISSN 0347-1535

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss