Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bekantgörelse av föreskrift 14FS 2021:43

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt) har med stöd av 4 kap. 8 b § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) beslutat att anta föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, 14FS 2021:43, som bland annat innefattar Hallands län. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2021, då Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 14 FS 2016:58 upphör att gälla.

Kontakt