Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:5

Utkom från trycket den 2 februari 2024
Länsstyrelsen i Gävleborgs läns föreskrifter om fartbegränsning i Inre Norrfjärd i Söderhamns kommun.

beslutade den 29 januari 2024.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande.

1 § Fartyg får inte föras med högre fart än fem knop i Inre Norrfjärd inom ett område mellan två tänkta linjer mellan följande positioner, se bifogad karta för illustration. Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

1. 61-19.039N 17-8.569E
2. 61-18.830N 17-8.567E

2 § Fartyg får inte föras med högre fart än fem knop i Inre Norrfjärd inom ett område mellan två tänkta linjer mellan följande positioner, se bifogad karta för illustration. Positionerna nedan anges i koordinatsystemet WGS-84.

1. 61-18.763N 17-8.662E
2. 61-18.612N 17-8.807E

3 § Söderhamns kommun är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls. Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 maj 2024.
På Länsstyrelsens vägnar
PER BILL
Fia Branteryd (Enheten för diarium och juridik)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss