Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

21FS 2024:2

Utkom från trycket den 28 mars 2024
Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen upprättar med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län.

I denna sammanställning redovisas

  1. Gällande bestämmelser och övriga upplysningar
  2. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa
    för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter
  3. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna till
    bärighetsklass 1 och 4 (BK1 och BK4)

Denna sammanställning gäller för tiden 1 april 2024 till 31 mars 2025.

LÄNSSTYRELSEN

21FS 2024:2 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter i Gävleborgs län Pdf, 380.3 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss