Klimatklivet i Dalarna

Klimatklivet ökar omställningstakten i länet! På den här sidan lyfter vi goda exempel på verksamheter i Dalarna som fått medel från Klimatklivet. Vi hoppas kunna inspirera fler aktörer i Dalarna till att genomföra klimatsmarta åtgärder. Har du frågor om Klimatklivet? Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Ovako satsar i Dalarna

På Naturvårdsverkets webbplats finns ett reportage om stålföretaget Ovako Bar AB i Smedjebacken. De beviljades 90 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Företaget har tagit ett stort steg för att ställa om genom planerna på en ny anläggning för fossilfritt stål.

Inom stålindustrin finns en stor utmaning att ersätta fossilt bränsle vid uppvärmning av stålet. Att använda vätgas ger en betydande effekt för miljön eftersom det enda utsläpp som genereras är vattenånga. Ovakos fabrik i Hofors är världens första anläggning för produktion av fossilfri vätgas.

Om Ovakos satsning på Naturvårdverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är Klimatklivet?

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Klimatinvesteringsstöd

Klimatklivet, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss