Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet bidrar till klimatsmartare betongproduktion i Dalarna

Två bilder intill varandra. På den ena står tre män och kollar in i kameran. På den andra visas den stora silon. 

Klimatklivet har bidragit till att Thomas Betong AB har byggt en lagringssilo i Avesta. Från vänster syns: Johan Englund, Underhållschef Thomas Betong, Oskar Orre, Produktionschef område Mitt, Henrik Andersson, Ansvarig driftledare Avesta /Saxbo

Företaget Thomas Betong AB har med hjälp av medel från Klimatklivet byggt en lagringssilo i Avesta. Med silon på plats blir det nu möjligt att leverera klimatförbättrad betong till närområdet.

I september 2021 beviljades Thomas Betong AB i Avesta ett stöd på 480 824 kronor från Klimatklivet för att bygga en lagringssilo för mald granulerad masugnsslagg. Slaggen är en restprodukt från ståltillverkning och består av en blandning av olika mineraler och kalk. Slaggen kan ersätta en del av cementen i betong som ett alternativt bindemedel vilket bidrar till att betongens klimatavtryck minskar. Cement står för 90 procent av betongens totala klimatpåverkan.

Innan projektet genomfördes var möjligheten att erbjuda klimatförbättrad betong i huvudsak koncentrerad till de större städerna. Det saknades silos där man kunde lagra slaggen. Utöver anläggningen i Avesta har företaget fått investeringsstöd för att bygga silos i ytterligare 7 län. På så sätt kan man nu erbjuda klimatförbättrad betong även till mindre orter. En satsning som inte hade varit möjlig utan stöd från Klimatklivet;

Tack vare Klimatklivet kommer vi nu att kunna producera klimatförbättrad betong på samtliga våra fabriker, inte minst de som ligger på de mindre orterna. Utan stöd hade vi inte haft den möjligheten, det har verkligen skyndat på processen. Vi rekommenderar verkligen andra att söka, säger Magnus Mårtensson projektledare vid Thomas Betong AB.

Stor vinning för klimatet

Klimatnyttan vid användning av klimatförbättrad betong är betydande. Vid fabriken i Saxbo räknar man med att minska koldioxidutsläppen med uppemot 182 243 kg CO2 årligen. Sett över en tioårsperiod blir det en minskning av utsläppen med drygt 1822 ton.

Betongbranschen i Sverige har som målsättning att all betong ska vara klimatneutral senast 2045 och att klimatneutral betong ska finnas på marknaden senast 2030.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss