Miljöövervakning

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Resultat från miljöövervakningen i Dalarnas län

Här presenteras resultat från den miljöövervakning som pågår i länet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ut lectus est. Integer sed ornare urna. Nam pretium felis in commodo pharetra. Nullam tempor dapibus mi a porta. Sed sagittis finibus consequat. Phasellus sit amet eros leo. Integer id urna id erat pharetra blandit vitae ac nunc. Ut varius turpis et erat facilisis pulvinar. Donec orci turpis, dictum id nulla a, suscipit accumsan orci.Etiam dapibus nisi a feugiat molestie. Nullam pharetra eget ligula id lacinia. In hac habitasse platea dictumst.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Daniel Udd

Samordnare miljöövervakning - Landmiljö

Telefon 010-2250367

Emma Göthe

Samordnare miljöövervakning - Vatten- och luftmiljö