Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trävaror körs med tåg från Malungsfors – ersätter 2 700 lastbilar

Fiskarhedens Trävaru AB har fått stöd från Klimatklivet. 

Dino Besic, vice vd för Fiskarhedens Trävaru AB, och Lennart Renheim, platschef på Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Järnvägen rustades upp, och en omlastningscentral byggdes. Nu körs sågat virke, timmer, flis, bark och biobränsle med tåg från Malungsfors. Tågen ersätter varje år drygt 2 700 lastbilar. Investeringen, som är en vinst för både näringslivet och klimatet, blev möjlig genom bidrag från Klimatklivet.

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB har i två omgångar beviljats stöd från Klimatklivet, som är Naturvårdsverkets investeringsstöd för grön omställning. Första investeringen skedde 2017. Då bidrog Klimatklivet med närmare 32,5 miljoner kronor, till en upprustning av Västerdalsbanan på sträckan mellan Malung och Malungsfors, samt till byggnationen av en omlastningsterminal i Malungsfors. Därigenom blev det möjligt att skifta transporter av timmer, massaved och biobränsle från lastbil till tågtrafik.

Virke körs till Göteborg med tåg

För att det också skulle bli möjligt att lasta sågat virke krävdes dock en anpassning av terminalen. För detta ändamål beviljades Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB i januari 2021 ytterligare stöd från Klimatklivet, på närmare 7,7 miljoner kronor. Området asfalterades, och ett lager byggdes med skydd från väder och vind. Dessutom installerades en så kallad LoadPlate, som effektivt trycker in virket i containrarna. Virkesterminalen stod färdig i slutet av 2021, och brukas nu av Fiskarhedens Trävaru AB. Istället för att virket, som tidigare, körs med lastbil till hamnen i Gävle för vidare transport med båt, kan virket nu köras direkt till Göteborg med tåg.

Smidigt att söka pengar via Klimatklivet

Varje tåg som går med sågat virke från Malungsfors ersätter ungefär 22 lastbilar.

Vi räknar med att vi bara på de sågade produkterna sparar drygt 1,1 ton koldioxid per år, men planen är att öka volymerna kontinuerligt så att vi kan spara det dubbla, säger Dino Besic, vice VD Fiskarhedens Trävaru AB, som är delägare i Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Han tycker inte att det var krångligt att söka bidrag via Klimatklivet.

Det var en enkel och smidig process när vi hade en färdig idé på klimatbesparing. Det fanns mallar och instruktioner att följa. Vi kan definitivt rekommendera andra att söka, säger Dino Besic.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss