Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Kontakta oss
Prövning av miljöfarlig verksamhet

Sedigheh Abdollahi , 010-22 50 272, sedigheh.abdollahi@lansstyrelsen.se

Karin Almqvist, 010-22 50 472, karin.almqvist@lansstyrelsen.se

Veronica Driberg, 010-22 50 279, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Emma Knutes, 010-22 50 525, emma.knutes@lansstyrelsen.se  (föräldrarledig)

Mirja Lif, 010-22 50 364,
mirja.lif@lansstyrelsen.se

Eva Staffansson, 010-22 50 305, eva.staffansson@lansstyrelsen.se

Erik Sundqvist, 010-22 50 487 erik.sundqvist@lansstyrelsen.se

Kontakta oss
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Anna Myrtin, Enhetschef, 010-22 50 288, anna.myrtin@lansstyrelsen.se

Maj Ardesjö, 010-22 50 392, maj.ardesjo@lansstyrelsen.se

Andreas Ekberg, 010-22 50 540, andreas.ekberg@lansstyrelsen.se

Christina Eriksson, 010- 22 50 306, christina.w.eriksson@lansstyrelsen.se

Annafia Jansson, 010-22 50 294, annafia.jansson@lansstyrelsen.se

Ellinor Jansson, 010-22 50 303, ellinor.jansson@lansstyrelsen.se

Magdalena Lindblom, 010-22 50 309 magdalena.lindblom@lansstyrelsen.se

Mikael Lundberg, 010-22 50 279, mikael.lundberg@lansstyrelsen.se

Tomas Nordby, 010-2250243, tomas.nordby@lansstyrelsen.se

Jenny Sjöberg, 010- 22 50 344, jenny.sjoberg@lansstyrelsen.se

Theres Skröder, 010-2250286 theres.skroder@lansstyrelsen.se


Kontakt