Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

  • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Sedigheh Abdollahi , 010-22 50 272, sedigheh.abdollahi@lansstyrelsen.se

Karin Almqvist, 010-22 50 472, karin.almqvist@lansstyrelsen.se

Veronica Driberg , 010-22 50 279, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Emma Knutes, 010-22 50 525, emma.knutes@lansstyrelsen.se

Tanja Palmquist, 010-22 50 364, tanja.palmquist@lansstyrelsen.se

Eva Staffansson, 010-22 50 305, eva.staffansson@lansstyrelsen.se

Erik Sundqvist, 010-22 50 487, erik.sundqvist@lansstyrelsen.se

Anna Myrtin, Enhetschef, 010-22 50 288, anna.myrtin@lansstyrelse.se

Maj Ardesjö, 010-22 50 392, maj.ardesjo@lansstyrelsen.se

Andreas Ekberg, 010-22 50 540, andreas.ekberg@lansstyrelsen.se

Christina Eriksson, 010- 22 50 306, christina.w.eriksson@lansstyrelsenn.se

Ali Joudi, 010-22 50 528, ali.joudi@lansstyrelsen.se

Mikael Lundberg, 010-22 50 297, mikael.lundberg@lansstyrelsen.se

Jenny Sjöberg, 010- 22 50 344, jenny.sjoberg@lansstyrelsen.se

Theres Skröder, 010-2250286 , theres.skroder@lansstyrelsen.se

Maria Winge-Tonning, 010-22 50 274, maria.winge.tonning
@lansstyrelsen.se
 

Pontus Wätterbäck, 010-22 50 517, pontus.watterback
@lansstyrelsen.se 

Annafia Öqvist, 010-2250294, annafia.oqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt