Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om du ska starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

A-anläggningar

A-anläggningar är till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.

B-anläggningar

B-anläggningar är till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

C-anläggningar

C-anläggningar är till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Sedigheh Abdollahi , 010-22 50 272, sedigheh.abdollahi@lansstyrelsen.se

Karin Almqvist, 010-22 50 472, karin.almqvist@lansstyrelsen.se

Veronica Driberg , 010-22 50 279, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Emma Knutes, 010-22 50 525, emma.knutes@lansstyrelsen.se

Eva Staffansson, 010-22 50 305, eva.staffansson@lansstyrelsen.se

Erik Sundqvist, 010-22 50 487, erik.sundqvist@lansstyrelsen.se

Anna Myrtin, Enhetschef, 010-22 50 288, anna.myrtin@lansstyrelse.se

Maj Ardesjö, 010-22 50 392, maj.ardesjo@lansstyrelsen.se

Andreas Ekberg, 010-22 50 540, andreas.ekberg@lansstyrelsen.se

Christina Eriksson, 010- 22 50 306, christina.w.eriksson@lansstyrelsenn.se

Mikael Lundberg, 010-22 50 297, mikael.lundberg@lansstyrelsen.se

Jenny Sjöberg, 010- 22 50 344, jenny.sjoberg@lansstyrelsen.se

Theres Skröder, 010-2250286 , theres.skroder@lansstyrelsen.se

Annafia Jansson, 010-2250294, annafia.oqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt