Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

MaserFrakt har byggt en vätgastankstation med Klimatklivetstöd

Frida Jahnke, Drivmedelsansvarig på MaserFrakt står framför vätgastankstationen. 

Frida Jahnke, Drivmedelsansvarig på MaserFrakt vid vätgastankstationen.

MaserFrakt är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling. Nu har de byggt en vätgastankstation i Borlänge – som delvis finansierats med stöd från Klimatklivet. Tankstationen står nu klar för vem som helst att tanka, men än så länge finns inte så mycket vätgas i lagret. Det beror på att det inte finns så många vätgasdrivna fordon i Sverige än, men lagret kommer att fyllas på varefter efterfrågan ökar.

MaserFrakt sökte stöd från Klimatklivet för bygget av vätgastankstationen 2020. Då beräknades kostnaden till 11 miljoner kronor. De beviljades 70 procent stöd, 7,7 miljoner kronor. Under projektets gång stötte företaget på en hel del utmaningar vilket gjorde att projektet blev något försenat, slutsumman blev också större än man räknat med, 17,7 miljoner kronor.

Kommunikationen med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om stödet från Klimatklivet och möjligheten att skjuta på projektets slutdatum har varit positivt, säger Frida Jahnke, drivmedelsansvarig på MaserFrakt.

Ny teknik ledde till stora utmaningar under projektets gång

Arbetet med vätgasmacken som påbörjades 2020 har haft många utmaningar. Att bygga vätgastankstationer är fortfarande ganska nytt. Vid projektets start fanns det inga standarder, få att byta erfarenhet med och inga leverantörer i Sverige.

Vi gav oss ut i ”stiglöst land”. Nu har anvisningar för att bygga en vätgasstation kommit från Energigas Sverige och myndigheterna har lärt sig mer så det skulle nog vara lite lättare och inte ta lika lång tid idag, säger Frida.

Förutsättningarna för bygget har också ändrats under arbetets gång. Frida lyfter några av de händelser som påverkade projektet:

  • Det blev mer grävning än vi räknade med, bland annat på grund av en explosion på en vätgastankstation i Norge som fick säkerhetsarbetet att bli ännu större. Tillståndsmyndigheterna hade inga erfarenheter angående vätgas, så det tog mycket tid för dem att sätta sig in i projektet.
  • Tankstationen ska provtryckas med ett riktigt fordon innan den tas i bruk. Vid tillfället fanns det bara två vätgaslastbilar i hela Sverige, i Göteborg, som gick på 350 bar. Vi fick då kontakta Sandvikens kommun då vi hört att de hade köpt två vätgasbussar med 350 bar. De var trasiga men kunde tankas ändå, så vi fixade en trailer så att en buss kunde transporteras till tankstationen som kunde provtryckas till slut.
  • Det var heller inte så lätt att få tag på vätgas som vi trott från början, varken i Sverige eller Norge. Nu köper vi gas från vind-el. Det behövs mer produktion av förnybar vätgas och produktion, fordon och infrastruktur behöver gå mer i takt. Det finns vätgas inom industrin som är producerad av förnyelsebar energi. Men då de kräver kompressorer som jobbar upp trycket medför det en stor kostnad för att kunna nyttja detta till tankstationer.

MaserFrakt siktar mot klimatneutralitet 2035

Maserfrakt har mer än 300 delägare, över 700 lastbilar, cirka 600 maskiner och är aktiva i ett 20-tal bergtäkter. Företaget arbetar med klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar och har som målsättning att vara klimatneutrala 2035. Som en del av det arbetet har de beställt två egna vätgasfordon och den första väntas vara på plats under våren 2024. De har även 16 biogaslastbilar, två lätta el-lastbilar, två som går på RME (biodrivmedel) och cirka 20 som går på HVO (förnybar diesel). En stor del av planen om klimatneutralitet var beroende av reduktionspliktens utveckling, som nu har förändrats. Det gör att företaget kommer att behöva investera mer i miljöfordon framöver för att nå målen.

Frida Jahnke berättar att viljan att köpa fossilfria transporter ökat med åren men inte så mycket som behövs för att nå klimatmålen.

Det offentliga har höga ambitioner, men i slutändan blir det ofta fossila transporter som upphandlas för att det är billigare. Två kunder har visat intresse för att köpa vätgastransporter hittills, avslutar hon.

Skyltar vid vätgastankstationen. 

Frida Jahnke fick själv ”klippa och klistra” ihop informationstavlorna då inget fanns färdigt och standardiserat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss