LONA-nytt

Om publikationen

Publiceringsår: 2020

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Trappa vid Nötholmen, Strömstad. Foto: Jennie Niesel

Med LONA-nytt vill vi upplysa om att bidraget finns och ge vägledning till bra ansökningar. Målgrupper är sökande kommuner och lokala aktörer som kan ta initiativ till projekt, finansiera delar av projekt eller själva delta i projekt. Med lokala aktörer menas de som bor eller bedriver verksamhet i länets kommuner eller regionen, till exempel föreningar, företag, markägare, enskilda, lokala företrädare för statliga myndigheter, universitet, skolor med flera.

Nyhetsbrev skickas ut när det finns mycket att förmedla, det finns alltså ingen fast utgivningsplan.

Kontakt