Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för tredjelandsmedborgare (personer med medborgarskap utanför EU) att etablera sig i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. 

Bygger på det tidigare Yrkesväg Värmland

Projektet bygger på det framgångsrika projektet Yrkesväg Värmland där en ny samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerad utbildningsmodell utvecklades.

Yrkesväg Värmland

Samverkan i framgångsrik modell

Utbildningsmodellen i Yrkesväg Värmland kortade vägen till arbete för hundratals utrikesfödda kvinnor och män. Yrkesväg kommer att fortsätta att utveckla modellen, målgruppsanpassade utbildningsinsatser och andra stödjande insatser för tredjelandsmedborgare inom Vuxenutbildningen. Arbetet sker i samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för målgruppens integration.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs i samverkan med Region Värmland och elva kommuner i länet, samt med kommuner och länsstyrelsen i Dalarna, Västra Götaland och Örebro.

Yrkesväg medfinansieras av EU via Asyl- migrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Logga

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss