Psykisk hälsa i kristider

Oroliga tider väcker oroliga tankar. Vad är du orolig för?

För många har till exempel coronapandemin inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation och behålla sitt välmående.

Via sidan samlar vi länkad information, råd och stöd kring psykisk hälsa i kristider, i samband med coronapandemin och sjukdomen covid-19.

Oroliga tider väcker oroliga tankar

Stödlista: Psykisk hälsa i kristider

Barn 0-12 år (uppdragpsykiskhalsa.se)länk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för barn och föräldrar.

Ungdomar 12-25 år (uppdragpsykiskhalsa.se)länk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.

Vuxna (uppdragpsykiskhalsa.se)länk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för vuxna i arbetsför ålder.

Äldre (uppdragpykiskhalsa.se)länk till annan webbplats
Råd och länkar anpassade för äldre.

Jämställdhetsmyndighetens information om våldsutsatthet i samband med covid-19länk till annan webbplats

 

Nätverk för myndighetssamverkan

Nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer arbetar tillsammans genom att:

  • samordna åtgärder i inledningsskedet så att respektive myndighet underlättar andra myndigheters handläggning.
  • använda handboken Våld i nära relationer för att underlätta för personal i respektive myndighet att i sitt tjänsteutövande hålla fokus på de barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt de som utövar våld.

I nätverket ingår representanter från Region Värmland, Polisområde Värmland, Åklagar-kammaren i Karlstad, Socialtjänsten i flera värmländska kommuner, Skolan i Värmland, Försäkringskassan, Karlstads universitet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Värmland, Migrationsverket, Kriminalvården i Värmland och Samordningsförbundet Samspelet.

Hit kan du vända dig om du är våldsutsatt, våldsutövare eller om du arbetar mot våld i nära relationer.

Kontaktlista till nätverket, och övriga samarbetsparterPDF

Handboken Våld i nära relationerPDF


Kontakt