Psykisk hälsa i kristider

Oroliga tider väcker oroliga tankar. Vad är du orolig för?

För många har till exempel coronapandemin inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation och behålla sitt välmående. I oroliga tider finns också risk att våld i nära relationer ökar.

Via sidan samlar vi länkad information, råd och stöd kring våld i nära relationer och psykisk hälsa i kristider i samband med coronapandemin och sjukdomen covid-19.

Information för barn och unga

Barn 0-12 år (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för barn och föräldrar.

Ungdomar 12-25 år (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för ungdomar och föräldrar.

Här finns information för dig som har upplevt eller upplever våld.

Kontaktlista för stöd och hjälp Pdf, 551.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information för vuxna och äldre

Vuxna (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för vuxna i arbetsför ålder.

Äldre (uppdragpykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.
Råd och länkar anpassade för äldre.

Här finns information för dig som har upplevt eller upplever våld.

Kontaktlista för stöd och hjälp Pdf, 551.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Information för yrkesverksamma

Här finns information för dig arbetar mot våld i nära relationer.

Handboken Våld i nära relationer Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktlista till nätverket, och övriga samarbetsparter Pdf, 551.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nätverk för myndighetssamverkan

I nätverket ingår representanter från Region Värmland, Polisområde Värmland, Åklagar-kammaren i Karlstad, Socialtjänsten i flera värmländska kommuner, Skolan i Värmland, Försäkringskassan, Karlstads universitet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Värmland, Migrationsverket, Kriminalvården i Värmland och Samordningsförbundet Samspelet.

Jämställdhetsmyndighetens information om våldsutsatthet i samband med covid-19 Länk till annan webbplats.

Kontakt