Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Psykisk hälsa i kristider

Oroliga tider väcker oroliga tankar. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera nya situationer och behålla sitt välmående. I oroliga tider finns också risk att våld i nära relationer ökar.

På den här sidan samlar vi länkad information, råd och stöd kring våld i nära relationer och psykisk hälsa i kristider.

Information för barn och unga

På webbplatsen Lilla Krisinfo som drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) finns information till barn och unga. Deras jobb är att berätta för alla i Sverige när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig, en sjukdom som smittar många eller något annat.

Lilla Krisinfo (lilla.krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Stödlistan för psykisk hälsa

På webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa hittar du Stödlistan för psykisk hälsa, en sammanställning av kostnadsfri förening och organisationer som erbjuder stod via telefon och på nätet.

Stödlistan för psykisk hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se) Länk till annan webbplats.

Information för yrkesverksamma

Länsstyrelsen Värmland har en handbok i regional samverkan med information och värdefulla kontakter för dig som arbetar mot eller möter människor som blivit utsatta för våld i nära relationer.

Våld i nära relationer - handbok i regional samverkan i Värmland Länk till annan webbplats.

Kontakter för samverkan inom arbete mot våld i nära relationer (PDF) Pdf, 174.9 kB.

Nätverk för myndighetssamverkan

I nätverket ingår representanter från Region Värmland, Polisområde Värmland, Åklagar-kammaren i Karlstad, Socialtjänsten i flera värmländska kommuner, Skolan i Värmland, Försäkringskassan, Karlstads universitet, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Värmland, Migrationsverket, Kriminalvården i Värmland och Samordningsförbundet Samspelet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss