Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

  • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
  • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
  • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
  • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
  • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Nästa utlysningsperiod

Under 2024 har Länsstyrelsen Värmland 1 325 000 kronor att fördela. Aktuell ansökningsperiod öppnar efter sommaren, mer information kommer.

Notera att angränsande län har andra datum för utlysning av medel för tidiga insatser. I det fall en aktör önskar genomföra en länsöverskridande insats krävs att ansökan inkommer innan angränsade läns utlysning avslutas. Länsstyrelsen i Dalarnas län avslutar sin utlysning 22 mars 2024, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 3 april 2024 och Länsstyrelsen i Örebro län 22 mars 2024. För mer information kontakta respektive länsstyrelse.

Ansökan

Du ansöker genom att logga in i vår e-tjänst på den här sidan, med din personliga e-legitimation. Om du väljer att spara din ansökan aktiveras en användarprofil på Mina sidor där ansökan lagras. Där kan du – men inte Länsstyrelsen – se dina formulär och de är därmed inte allmänna handlingar.

Om du inte ändrat eller skickat in din ansökan inom 14 dagar raderas handlingarna. För att formuläret ska komma in till Länsstyrelsen måste du aktivt välja att skicka in ansökan. Då sparas den på Mina Sidor under ett år och raderas därefter.

För att underlätta ansökningsprocessen finn ett stöddokument med en sammanställning över de frågor som ska fyllas i via e-tjänsten nedan.

Sammanställning av frågor ansökan TIA kommun (PDF) Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av frågor ansökan TIA ideell organisation (PDF) Pdf, 248.1 kB, öppnas i nytt fönster.

På e-tjänstens startsida finns länk till ett intyg om firmatecknare som ska bifogas i ansökan, samt länk till intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss