Pågående integrationsinsatser

Illustrerat träd som beskriver mångfald genom löv av händer i olika färger

Länsstyrelsen beviljar bidrag till olika integrationsinsatser och projekt. Insatserna ska främja asylsökande och nyanländas etableringsprocess i Sverige. Det kan handla om insatser och projekt där asylsökande och nyanlända lär sig det svenska språket, lär sig mer om det svenska samhället eller aktiviteter som främjar hälsan.

Nedanför finns länkar till sidor med pågående projekt som du som är ny i Sverige kan delta i. Vill du spela fotboll, hitta ett språkcafé eller lära dig något nytt? Se vilka aktiviteter som finns och kontakta organisatören för att delta i insatsen. Alla insatser är gratis för dig som vill delta.

Aktiviteter för asylsökande och massflyktingar (TIA)

Aktiviteter för nyanlända (37-projekt)

Aktivitetsschema integration

Kontakt