• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak samt spel om pengar i länet.

Vårt uppdrag är bland annat att

 • stödja att den nationella ANDTS-politiken genomförs i länet
 • utveckla ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • utveckla tvärsektoriella insatser i kommuner och regioner
 • stödja samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • utbildning och kompetensutveckling i länet.

Vi samordnar ett regionalt nätverk för länets kommuner med syfte att sprida kunskap och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Andra viktiga aktörer på lokal och regional nivå som vi samverkar med är polis, tull, region, idéburen sektor, näringsliv med flera.

Föräldrastöd och ANDTS

ANDTS har tagit fram länsstyrelsegemensamma broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis.

Materialet i de zippade filerna nedan är översatt till lättare svenska och flera andra språk.

Hämta ANDTS-filer i zip-format Zip, 29.4 MB.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Tonåringar och alkohol Länk till annan webbplats.

Tonårsparlören Länk till annan webbplats.

Broschyrer riktade till föräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, tramadol och cannabis

Kunskapsbaserad information, framtagen av länsstyrelserna, att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Materialet kan användas av exempelvis skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Länsstyrelserna har tagit fram en broschyr på lättläst svenska om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för dig som är ny i Sverige. Broschyren ger information om ANDT till föräldrar, vilka lagar som gäller i Sverige och hur ANDT påverkar hälsan.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Forskarrapporten i svensk version Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om lustgas

Användning av lustgas i berusningssyfte blir allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Lustgas, som ger ett kortvarigt rus, är ännu inte narkotikaklassat men kan ändå vara farligt.

Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad om lustgas att använda i mötet med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Informationsbladet kan användas av skola, ungdomshälsa, socialtjänst, föräldraskapsstödjare, föreningar med flera.

Det finns möjlighet att lägga till lokal information i form av kontaktuppgifter på informationsbladen. För den digitala versionen krävs programvaran Adobe Acrobat Pro. Versionen för utskrift är i form av ifyllbar pdf. Rutan för kontaktuppgifter är lila fram till dess att bladet skrivs ut.

Information om lustgas – för digital användning med möjlighet att lägga till lokal information Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om lustgas – för digital användning utan möjlighet att lägga till lokal information Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Information om lustgas – för utskrift Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings material

CAN, har tagit fram kortfakta om lustgas bland unga som grundar sig på Skolelevers drogvanor. Resultatet Visar att lustgas är vanligare i storstadsområdena, lika vanligt bland killar som bland tjejer och det finns ett tydligt sammanhängande med användning av alkohol, narkotika och tobak.

Lustgas bland unga 2022 – CAN Länk till annan webbplats.

Rökfri miljö

Rökfria miljöer

Att arbeta tobaksförebyggande är viktigt för folkhälsan och inte minst för att nå regeringens mål om en jämlik hälsa och ett rökfritt Sverige 2025. Både internationella och nationella erfarenheter visar att antalet personer som använder tobak i ett land minskar när förebyggande åtgärder som till exempel rökfria miljöer införs och kombineras med andra insatser.

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter. Under 2020-2021 bidrar Länsstyrelsen i Uppsala aktivt tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga aktörer aktivt för att synliggöra detta.

Läs mer om en rökfri miljö på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du sluta röka? Heja dig! Här kommer goda nyheter. Sedan en tid tillbaka finns fler allmänna platser där du inte riskerar att utsättas för rökning:

 • Lekplatser
 • Idrottsanläggningar
 • Entréer
 • Uteserveringar
 • Busshållplatser
 • Perronger

Behöver du hjälp att sluta röka? Kontakta primärvården eller din företagshälsovård, besök slutarokalinjen.se Länk till annan webbplats. eller Hjälp att sluta röka på 1177.se Länk till annan webbplats..

Ingen strategi

För närvarande finns ingen nationell eller regional ANDT-strategi

Strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobakspolitiken och spel om pengar

Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaks- och nikotinbruk. Vi arbetar också för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

För att nå dit arbetar vi efter sju långsiktiga mål:

 1. Tillgången ska minska
 2. Barn och unga ska skyddas
 3. Främjande och förebyggande arbete
 4. Minska skadligt bruk
 5. Tillgång till en god och jämlik vård
 6. Minska skador och dödlighet
 7. Internationellt arbete

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt