Nu kan handelsbolag söka ekonomiskt stöd

Från och med den 29 mars kan handelsbolag som drabbats ekonomiskt av covid-19 söka ett omsättningsbaserat statligt stöd. Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelserna kommer att handlägga och besluta om det nya stödet. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

KALENDER

 • 13 apr 2021 Klocka som ikon 16.00 - 17.30
  Webbinarium: Vad händer i Ull-Sverige? Välkommen till ett inspirationswebbinarium om den svenska ullnäringen med Annkristin Hult, hemslöjdskonsulent och ullnäringsfrämjare.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 14 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Webbträff om vattendrag den 14 april Inställt! Greppa Näringen bjuder in till vattenvandragträff som utgångspunkt om hur mår Lillån (Fjärdhundra) och tillhör Örsundaåns avrinningsområde. Du ges möjlighet att få samtala om de olika faktor...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 apr 2021 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Informationsdelning och lägesbild Välkommen till en utbildning med syfte att utveckla deltagarens förståelse för informationsdelningens roll vid samhällsstörningar samt att utveckla deltagarens färdigheter att sammanställa lägesbilder...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 16 apr 2021 Klocka som ikon 08.45 - 12.00
  Digital handläggarträff för kommunernas detalj- och översiktsplane­handläggare Länsstyrelsen välkomnar kommunernas detalj- och översiktsplanehandläggare till en digital tematräff.

  Anmäl dig här – senast 14 april

Miljö och vatten

Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag.

Om oss

Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Natur och landsbygd

Sök LONA senast den 12 april

Extra ansökningsomgång. Våtmarkssatsningen är tillbaka inom LONA. Därför kommer det bli en extra ansökningsomgång inom alla tre LONA-områden med sista ansökningsdag den 12 april 2021.

Bo och leva

Lönegaranti

Lönegaranti är ett skydd för dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och du inte får ut din lön.

Natur och landsbygd

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen eller kommunen.

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar skadade djur ute i naturen? Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

NYHETER

 • 2021-04-09

  Ny omgång av lokalhyresstöd till branscher drabbade av pandemin

  Nu är det klart med en andra stödperiod för det statliga lokalhyresstödet. Stödet kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Stödet avser första kvartalet 2021 och ansökan öppnar den 3 maj. Liksom tidigare handläggs stödet av länsstyrelserna.
 • 2021-04-06

  Länsstyrelsen Uppsala län ska arbeta fram förslag till hela Sveriges klimatomställning

  Länsstyrelsen Uppsala län får i uppdrag av regeringen att arbeta fram förslag till styrmedel för Sveriges klimatarbete. Åt...
 • 2021-03-31

  Gemensamma krafter rensade bort talloljan i fågelskyddsområden

  Talloljeutsläppet vid Väddö i Norrtälje kommuns kust upptäcktes även i Östhammars kommun och på flera viktiga fågelhäcknin...
 • 2021-03-31

  Årets rovdjursinventering är avslutad

  Nu är årets inventering av varg avslutad. Inventeringen visar att det skett vargföryngring i Siggeforareviret och att Glam...