Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övning och utbildning i Stockholms län

En stor del av övnings- och utbildningsaktiviteterna i Stockholms län sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Länsstyrelsen leder den arbetsgrupp, Temaområde Övning, som samordnar övningsverksamheten mellan de organisationer som ska delta.

Se planerade övningar och andra aktiviteter på SSR:s webbplats Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen och SSR arrangerar också återkommande regionala samverkanskurser för olika målgrupper där vi lär oss mer om andra aktörers ansvar och uppgifter kopplat till våra egna. På så sätt blir vi hela tiden bättre på att gemensamt tillvarata hela samhällets intressen när någon akut samhällsstörning inträffar.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap