Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övning och utbildning i Stockholms län

En stor del av övnings- och utbildningsaktiviteterna i Stockholms län sker inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Länsstyrelsen leder den arbetsgrupp, Temaområde Övning, som samordnar övningsverksamheten mellan de organisationer som ska delta.

Planerade övningar och andra aktiviteter, SSR Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen och SSR arrangerar också återkommande regionala samverkanskurser för olika målgrupper där vi lär oss mer om andra aktörers ansvar och uppgifter kopplat till våra egna. På så sätt blir vi hela tiden bättre på att gemensamt tillvarata hela samhällets intressen när någon akut samhällsstörning inträffar.

Kontakt

Enheten för civilt försvar och krisberedskap

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss