Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet. Du som privatperson har ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver.

Vid en större samhällsstörning är det många människor som behöver hjälp. I första hand behöver samhällets resurser användas för att hjälpa de mest utsatta till exempel äldre och sjuka. Det innebär att du inledningsvis behöver kunna klara dig själv, för att de mest utsatta får den hjälp de behöver.

Det egna ansvaret vid en samhällsstörning

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett ansvar. Det egna personliga ansvaret innebär att du i händelse av en kris ska vara förberedd. Du ska kunna hantera en svår situation och de omedelbara behov som kan uppstå på egen hand, utan stöd från myndigheter.

Att kunna klara sig utan el och vatten är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar det under en period om vi tänker efter före. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Packa en krislåda

De flesta av oss har en brandvarnare hemma och många har även brandsläckare, utifall det skulle börja brinna. Men hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället? Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Se därför till att du och dina nära klarar vardagen även om samhället inte fungerar som ni är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Samla gärna ihop det nödvändigaste och förvara på ett och samma ställe – så att du är förberedd när väl en samhällsstörning sker. En "krislåda" kan till exempel innehålla:

 • mediciner
 • förbandslåda
 • tvättlappar
 • filtar
 • sovsäckar
 • varma kläder
 • torrvaror
 • konserver
 • vattendunkar
 • friluftskök
 • batteriradio
 • ficklampor
 • stearin- och värmeljus
 • tändstickor och tändare
 • brandsläckare
 • viktiga nummer
 • kontanter.

Läs mer om hemberedskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats:

Hemberedskap, MSB Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd för befolkningen vid militära angrepp i krig. Skyddsrum finns i många städer och tätorter. Det är fastighetsägare som ansvarar för underhåll av skyddsrummen. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Privata fastighetsägare kan vara privatpersoner, fastighetsbolag eller bostadsrättföreningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum och kontrollerar att skyddsrummen inte har brister.

Mer information om hur skyddsrum fungerar, var du har närmaste skyddsrum och vem som ansvarar för skyddsrum hitta du hos MSB.

Skyddsrum, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar vi kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Vi arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Lästips! Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

En kris kan uppstå av många olika anledningar det kan till exempel vara en översvämning, skogsbrand, störningar i viktiga it-system eller bero på händelser i omvärlden som kan ge brist på vissa livsmedel. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig:

 • Värmen försvinner
 • Det blir svårt att laga och förvara mat
 • Mat och andra varor kan ta slut i affärerna
 • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten
 • Det går inte att tanka
 • Betalkort och bankomater fungerar inte
 • Mobilnät och internet fungerar inte
 • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla
 • Det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning

Tips på hur du kan förbereda dig och mer information om vad samhället gör hittar du i broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Ladda ned Om Krisen eller kriget kommer (pdf) Länk till annan webbplats.

Download the brochure If crisis or war come in other languages (pdf) Länk till annan webbplats.

Omslag till broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren Om krisen eller kriget kommer (MSB, 2018)

Beredskapsvecka 2024 – "Sätt igång!"

Årets tema för beredskapsveckan är "Sätt igång!" som är en uppmaning till privatpersoner att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar.

Beredskapsveckan, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss