Ingripanden och sanktioner penningtvätt

Länsstyrelsen ingriper om verksamheter brister i åtgärder för att skydda sin verksamhet att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Här presenteras ingripanden och sanktioner.

Ingripandena kan innebära att verksamhetsutövaren behöver göra en rättelse, betala sanktionsavgift eller upphöra med verksamheten. Besluten offentliggörs i 5 år.

Tre länsstyrelser delar ansvaret och Länsstyrelsen i Stockholms län gör ingripanden i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gör ingripanden i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Skånes län gör ingripanden i Skånes, Blekinges, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Ingripanden gjorda av Länsstyrelsen Stockholm

2024

Aspia AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 januari 2024

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Aspia AB, 559137-8350, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 28 november 2018 till och med den 18 maj 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 4 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Aspia AB den 15 januari 2024 Pdf, 159.3 kB.

Louis Vuitton Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 13 mars 2024

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget Louis Vuitton Aktiebolag, 556570-6982, har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 17 mars 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget inte, i nästintill någon del, uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och granskningen har visat att bolaget inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion. Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Louis Vuitton Pdf, 920.6 kB.

Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 maj 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, 556239-0913, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) gällande den allmänna riskbedömningen. Tillsynen har avsett perioden den 11 mars 2023 till och med den 11 mars 2024. Granskningen visar att bolagets allmänna riskbedömning brister i samtliga delar.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 160 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB 14 maj 2024 Pdf, 162.4 kB.

2023

Accountor Ekonomi & Rådgivning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 6 mars 2023

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Accountor Ekonomi & Rådgivning AB, 556583-7803, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 15 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelse av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 5 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Accountor Ekonomi & Rådgivning AB Pdf, 431.1 kB.

Person med enskild firma Fittja Guld föreläggs att betala en sanktionsavgift, 17 februari 2023

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur den enskilda firman Fittja Guld (den enskilda firman) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

Granskningen visar att den enskilda firman inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Den enskilda firman har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att personen med den enskilda firman, i vart fall genom grov oaktsamhet, har orsakat de konstaterade överträdelserna.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att personen med den enskilda firman föreläggs att betala en sanktionsavgift om 30 000 kronor.

Beslut om sanktionsföreläggande Fittja Guld Pdf, 424.6 kB.

Länsstyrelsen ansökte om att Förvaltningsrätten ska besluta om sanktion i enlighet med Länsstyrelsens sanktionsföreläggande, målnummer 7379–23. Förvaltningsrätten har den 13 september 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten bifaller ansökan.

HSB Boservice i Uppland AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 30 november 2023

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur HSB Boservice i Uppland AB, 556129-2763, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 7 november 2019 till och med den 11 juni 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 300 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift HSB Boservice i Uppland AB Pdf, 157.5 kB.

Fastighetsägarna MittNord AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 december 2023

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Fastighetsägarna MittNord AB, 556049-4949, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 15 maj 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 225 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift MittNord AB Pdf, 398.3 kB.

2022

Aktiebolaget för Varubelåning meddelas beslut om sanktionsavgift den 21 mars 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Aktiebolaget för Varubelåning, 556009-0754, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 31 augusti 2019.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8 800 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Aktiebolaget för Varubelåning Pdf, 2 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 8298-22. Förvaltningsrätten har den 10 mars 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1728–23. Kammarrätten har den 19 september 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6112-2023. Den 11 december 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Bilenia AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 2 februari 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Bilenia AB, 559139-6824, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 18 oktober 2018 till och med den 31 december 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen har granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bilenia AB Pdf, 13.1 MB.

DanDro Consulting AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 25 mars 2022

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur DanDro Consulting AB, 556863-4181, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 1 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 600 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Pdf, 675.1 kB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 8645-22. Förvaltningsrätten har den 15 juni 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 4193-23. Den 9 februari 2024 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 1155-24. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 20 mars 2024 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Familjens jurist i Sverige AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 13 januari 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Familjens jurist i Sverige AB, 556835-4566, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvätts­regelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 18 maj 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar således tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 5 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Familjens jurist i Sverige AB Pdf, 15.9 MB.

Hestia Fastighetsförvaltning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Hestia Fastighetsförvaltning AB, 556763-1048, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 15 maj 2020.

Granskningen visar att bolaget, i väsentliga delar, inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. Bolaget har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Hestia Fastighetsförvaltning AB Pdf, 767.9 kB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12630-22. Förvaltningsrätten har den 14 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1450-23. Den 3 juli 2023 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

KAM Redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 24 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur KAM Redovisning AB, 556732-9296, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 15 februari 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning samt att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift KAM Redovisning AB Pdf, 208.1 kB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 13016-22. Förvaltningsrätten har den 28 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer: 1724-23. Kammarrätten har den 13 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Lystra Administration AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 mars 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Lystra Administration AB, 556766-0625, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism1 (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 7 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism saknas helt i vissa delar och är i övrigt bristfälliga. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 140 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Lystra Administration AB Pdf, 11.5 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 6464-22. Förvaltningsrätten har den 4 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3132-23. Kammarrätten har den 3 oktober 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Piston Motors Viskan AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 maj 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Piston Motors Viskan AB (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden 1 juli 2018 till och med 11 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar således tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets
överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Piston Motors Viskan AB Pdf, 2.4 MB.

Roger Cars AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 december 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Roger Cars, 556614-1270, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 3 mars 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,4 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Roger Cars AB Pdf, 11.3 MB.

Stockholms Bilgrupp Norden AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 februari 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Stockholms Bilgrupp Norden AB, 556928-9233, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 2 mars 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen har granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 400 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Stockholms Bilgrupp Norden AB Pdf, 12.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 5118-22. Förvaltningsrätten har den 2 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 3609-23. Kammarrätten har den 19 oktober beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 3609-23, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 7418-23. Den 8 februari 2024 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Storholmen Förvaltning Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 7 juli 2022

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Storholmen Förvaltning Aktiebolag, 556473-6030, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i nästintill någon del. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 650 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Storholmen Förvaltning Aktiebolag Pdf, 2.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 15320-22. Förvaltningsrätten har den 14 oktober 2022 beslutat att skriva av målet efter att bolaget har återkallat överklagandet.

Trimero Accounting AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Trimero Accouting AB, 556935-3336, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 15 februari 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12829-22. Förvaltningsrätten har den 12 januari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 1058-23. Kammarrätten har den 13 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 4807-23. Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Beslut om sanktionsavgift Trimero Accounting AB Pdf, 214.3 kB.

Win Win Ekonomi AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Win Win Ekonomi AB, 556852-2428, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 april 2021 till och med den 1 april 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 950 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 22667-22. Förvaltningsrätten har den 2 oktober 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om återförvisning och överklagandet i övrigt.

Beslut om sanktionsavgift Win Win Ekonomi AB Pdf, 5.9 MB.

ViRedo AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 december 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur ViRedo AB, 556715-7630, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 april 2021 till och med den 1 april 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i centrala delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 950 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 506-23. Förvaltningsrätten har den 29 september 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet

Beslut om sanktionsavgift ViRedo AB Pdf, 209.1 kB.

2021

18 K Luleå AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 december 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 29 juli 2019 till och med den 8 april 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget brustit i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller genomföra en enstaka transaktion.

Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,6 miljoner kr.

Beslut om sanktionsavgift 18 K Luleå AB Pdf, 7.8 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 35454-21. Förvaltningsrätten har den 31 oktober 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7221-22. Kammarrätten har den 7 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Anecta AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 december 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Anecta AB, 556939-0692, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 5 oktober 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i nästintill någon del. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse om bolaget inte har tillräcklig kännedom om kunden.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Anecta AB Pdf, 2.7 MB.

Azets Insight AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 november 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Azets Insight AB, 556250-3580, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 25 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagets har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6,5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Azets Insight AB Pdf, 7.9 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 35468-21. Förvaltningsrätten har den 10 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Barnkompetens Akademi Sverige AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 oktober 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med 10 september 2020 (tillsynsperioden). Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 7 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Barnkompetens Akademi Sverige AB Pdf, 2.5 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 32371-21. Förvaltningsrätten har den 18 januari 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1191-22. Kammarrätten har den 28 april 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bergners Bil Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 november 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bergners Bil Aktiebolag, 556120-2820, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att genomföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,3 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift Bergners Bil Aktiebolag Pdf, 3.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 35499-21. Förvaltningsrätten har den 21 december 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,2 miljoner kronor.

Gindin Ekonomidata AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Gindin Ekonomidata AB (556376-4918) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 10 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i någon del. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 90 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Gindin Ekonomidata AB Pdf, 5.5 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 4103-21. Förvaltningsrätten har den 28 oktober 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 4103-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 8234-21. Kammarrätten har den 1 mars 2022 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslår överklagandet.

Haninge Bilpark AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 17 maj 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Haninge Bilpark AB, 556866-8932, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 20 februari 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 900 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 20577-21. Förvaltningsrätten har den 1 juli 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut om sanktionsavgift för Haninge Bilpark AB Pdf, 12 MB.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 20577-21 till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 4860-22. Den 21 november 2022 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut, målnummer 4860-22 till Högsta Förvaltningsdomstolen, målnummer 7586-22. Den 27 april 2023 beslutade Högsta Förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Hoffsten Motor Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 16 december 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 31 januari 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i nästintill någon del. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1 000 000 kronor.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 934-22. Förvaltningsrätten har den 25 november 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Beslut om sanktionsavgift för Hoffsten Motor AB Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 55-23. Kammarrätten i Stockholm har den 8 februari 2024 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslog överklagandet.

ICA Sverige AB har förelagts vid vite att göra rättelse

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur ICA Sverige AB, 556021-0261, (bolaget) har följt Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 att göra rättelse. Granskningen visar att bolaget inte vidtagit rättelse i samtliga delar och att det därför fortfarande funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 12 februari 2021 beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 500 000 (femhundratusen) kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande vid vite att göra rättelse, ICA Sverige AB Pdf, 3.7 MB.

Intressenten AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 december 2021

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 5 oktober 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i nästintill samtliga delar av penningtvätts­regelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 100 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Intressenten AB Pdf, 9.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 34885-21. Förvaltningsrätten har den 17 mars 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Komom Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholm län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Komom Aktiebolag, 556600-6077, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 7 september 2020. Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 35 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Komom Aktiebolag Pdf, 10 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 17388-21. Förvaltningsrätten har den 28 april 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 17388-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 3074-22. Kammarrätten har den 8 augusti 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Ordning och Redovisning i Stockholm AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 oktober 2021

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Ordning och Redovisning i Stockholm AB, 556932-6449, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 120 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Ordning och Redovisning i Stockholm AB Pdf, 11.9 MB.

PAM REDOVISNING AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 10 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur PAM REDOVISNING AB, 556913-9495, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 140 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för PAM REDOVISNING AB Pdf, 6 MB.

Tavex AB har förelagts att göra rättelse den 9 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Tavex AB, 556671-1189, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Tavex AB Pdf, 7.3 MB.

Tommy Karlströms Motor AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 4 februari 2021.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 3 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 480 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Tommy Karlströms Motor AB Pdf, 5.1 MB.

Trollbäckens Redovisningsbyrå Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 15 februari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Trollbäckens Redovisningsbyrå Aktiebolag, 556374-7327, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 11 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 180 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Trollbäckens Redovisningsbyrå Aktiebolag Pdf, 6 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 4694-21. Förvaltningsrätten har den 30 april 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Upplands Bilforum AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 3 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Upplands Bilforum, 556613-0265, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 15 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjat för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,6 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Upplands Bilforum AB Pdf, 6.4 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12266-21. Förvaltningsrätten har den 29 november 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,5 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 12266-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 9638-21. Kammarrätten har den 4 mars 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Upplands bildemontering AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 31 mars 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Upplands bildemontering AB, 556595-4533, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 21 augusti 2019 till och med den 10 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller penningtvättsregelverkets krav på verksamhetsutövare i någon del. Bolaget saknar en adekvat och verksamhetsanpassad allmän riskbedömning. Rutinerna och riktlinjerna som ska finnas i verksamheten enligt penningtvättsregelverket saknas i vissa delar helt och är i övriga delar bristfälliga. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art. Detta avser inte minst bolagets avsaknad av allmän riskbedömning, rutiner och riktlinjer för åtgärder för kundkännedom, genomförandet av enstaka transaktioner utan att ha uppnått tillräcklig kundkännedom samt avsaknad av rutiner och riktlinjer gällande övervakning och rapportering.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Upplands bildemontering AB Pdf, 12.3 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 14662-21. Förvaltningsrätten har den 10 november 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,1 miljoner kronor.

2020

AB Nymans Ur 1851 meddelas beslut om sanktionsavgift den 5 oktober 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur AB Nymans Ur 1851, 556581-4554, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 17 december 2019.

Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 6 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för AB Nymans UR 1851 Pdf, 22.1 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 23805-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 3 miljoner kronor.

Länsstyrelsen överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 23805-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2334-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten bifaller överklagandet och bestämmer sanktionsavgiften till 6 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2334-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 175-22. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Artinsgruppen AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 16 november 2020.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Artinsgruppen AB, 556639-4549, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 7 februari 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art, att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget och att summan kontanter, både vad avser enskilda kunder och bolaget som helhet, som hanterats av bolaget i strid mot förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion är uppseendeväckande hög. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 9,1 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Artinsgruppen AB Pdf, 13.1 MB.

Överklagandet

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 28541-20. Förvaltningsrätten har den 11 maj 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 28541-20, till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3247-22. Kammarrätten har den 12 maj 2023 meddelat dom målet. Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och bestämmer sanktionsavgiften till 7 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3260-23. Den 19 december 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.

Bildepån i Morgongåva AB har förelagts att göra rättelse, mars 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Bildepån i Morgongåva AB, 556788-8465, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Bildepån Morgongåva AB att göra rättelse enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.9 MB.

Bo Berggren Urhandel Aktiebolag har förelagts att vid vite göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Bo Berggren Urhandel Aktiebolag, 556094-2400, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50 000 kr göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Bo Berggren Urhandel Aktiebolag Pdf, 4.2 MB.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur City Office in WTC AB, 556557-6773, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det finns brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bland annat saknas en upprättad och dokumenterad allmän riskbedömning. Bolaget har därför förelagts vid vite om 100 000 kr att göra rättelse för att komma till rätta med bristen, och med andra konstaterade brister.

Föreläggande om att vid vite göra rättelse, City Office in WTC AB Pdf, 2.6 MB.

Eriksson Urhandel Aktiebolag har förelagts vid vite att göra rättelse, januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Eriksson Urhandel Aktiebolag, 556426-2359, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Eriksson Urhandel Aktiebolag Pdf, 2.8 MB.

Gröndals Bil & Motor AB har förelagts att göra rättelse, mars 2020

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Gröndals Bil & Motor AB, 556693-7743, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut om föreläggande för Gröndals Bil & Motor AB Pdf, 2.2 MB.

Husvagnscenter i Luleå AB har förelagts att göra rättelse, april 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Husvagnscenter i Luleå AB, 556501-0278, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Husvagnscenter i Luleå AB att göra rättelse enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 2.1 MB.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur ICA Sverige AB, 556021-0261, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det finns brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bland annat saknas en analys av hur bolagets tjänster, kunder, distributionskanaler och geografiska riskfaktorer kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och hur stor risken är för att detta sker. Bolaget har därför förelagts att göra rättelse för att komma till rätta med bristen, och med andra konstaterade brister.

Föreläggande att göra rättelse, ICA Sverige AB Pdf, 2.5 MB.

IWG Management (Sweden) AB har förelagts att göra rättelse, april 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur IWG Management (Sweden) AB, 556948-7803, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, IWG Management (Sweden) AB Pdf, 4.7 MB.

LUXURYWATCHES STOCKHOLM AB meddelas beslut om sanktionsavgift.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur LUXURYWATCHES STOCKHOLM AB, 556897-1054, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 2 juli 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 2,2 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för LUXURYWATCHES STOCKHOLM AB Pdf, 13.3 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 16674-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 16674-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2331-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2331-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 113-22. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Postbox24 Entreprenad Handelsbolag har förelagts att vid vite göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postbox24 Entreprenad Handelsbolag, 969745-9015, (bolaget) har följt Länsstyrelsens beslut den 12 december 2019 att göra rättelse. Granskningen visar att bolaget inte vidtagit begärd rättelse och att det därför fortfarande funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 5 oktober 2020 beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 300 000 (trehundratusen) kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Postbox24 Entreprenad Handelsbolag Pdf, 9.5 MB.

Rob. Engström AB meddelas beslut om sanktionsavgift.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Rob. Engström AB, 556067-8624, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 10 december 2019.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört nämnvärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8,5 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Rob. Engström AB Pdf, 8.3 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 14712-20. Förvaltningsrätten har den 26 februari 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 5 miljoner kronor.

Länsstyrelsen samt bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 14712-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 2311-21. Kammarrätten har den 16 december 2021 meddelat dom i målet. Kammarrätten bifaller Länsstyrelsens överklagande och bestämmer sanktionsavgiften till 8,5 miljoner kronor. Kammarrätten avslår bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms dom, målnummer 2311-21, till Högsta förvaltningsdomstolen, målnummer 7749-21. Den 16 februari 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag, 556011-8043, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag Pdf, 3.8 MB.

Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB meddelas beslut om sanktionsavgift.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB, 556797-2814, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 10 juni 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av allvarlig art samt beaktar att avsaknaden av allmän riskbedömning, upprätthållande av affärsförbindelser utan att ha uppnått tillräcklig kundkännedom samt avsaknad av rutiner och riktlinjer gällande övervakning är av synnerligen allvarlig art. Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700 000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB Pdf, 11.1 MB.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 25660-20. Förvaltningsrätten har den 19 oktober 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog bolagets överklagande.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 25660-20, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 8264-21. Kammarrätten har den 7 juni 2022 meddelat beslut i målet. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

TJ:s City Guld & Silver Aktiebolag har förelagts att göra rättelse, januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur TJ:s City Guld & Silver Aktiebolag, 556276-5783, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, TJ:s City Guld & Silver Aktiebolag Pdf, 2.5 MB.

Tords Motorservice AB har förelagts att göra rättelse, mars 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Tors Motorservice AB, 559024-7887, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Tords Motorservice AB Pdf, 3.8 MB.

Tumbo Husvagnar AB har förelagts att göra rättelse, februari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Tumbo Husvagnar AB, 556516-0362, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Tumbo Husvagnar AB Pdf, 3.9 MB.

Upplands Bil & Fritidscenter AB har förelagts att göra rättelse, januari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Upplands Bil & Fritidscenter AB, 556978-2047, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Upplands Bil & Fritidscenter AB Pdf, 2.9 MB.

Övik Marina & Motor AB har förelagts att göra rättelse, februari 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Övik Marina & Motor AB, 556733-2886, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att göra rättelse, Övik Marina & Motor AB Pdf, 4 MB.

2019

Aktiebolaget PHILEA har förelagts att göra rättelse, oktober 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Aktiebolaget PHILEA, 556326-1949, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Aktiebolaget PHILEA att vidta rättelse enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.7 MB.

Jovenia Aktiebolag har förelagts att vid vite göra rättelse, december 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Jovenia Aktiebolag, 556502-0343, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50 000 kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Föreläggande att vid vite göra rättelse, Jovenia Aktiebolag Pdf, 1.9 MB.

Kaplans Safir AB har förelagts att göra rättelse, november 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Kaplans Safir AB, 556492-5773, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Kaplans Safir AB att vidta rättelse enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.4 MB.

Nordic bil begagnade bilar AB har förelagts att vid vite göra rättelse, november 2019.

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Nordic bil begagnade bilar AB, 556933-9236, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 50 000 kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Nordic bil begagnade bilar AB att vid vite vidta rättelse enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 1.9 MB.

Postbox24 Entreprenad Handelsbolag har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Postbox24 Entreprenad Handelsbolag, 969745-9015, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket). Granskningen visar att det funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför Länsstyrelsen den 12 december 2019 beslutat att förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Beslut att förelägga Postbox24 att vidta rättelse enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pdf, 2.9 MB.

Svennefjord Consulting AB har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Svennefjord Consulting AB, 559045-6702, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att komplettera bland annat sin allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för kundkännedom. Länsstyrelsen har därför den 11 mars 2019 förelagt bolaget att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande att vidta rättelse, Svennefjord Consulting AB Pdf, 1.1 MB.

 Vallstena Redovisning & Administration har förelagts att göra rättelse.

Länsstyrelsen i Stockholms län har granskat hur Vallstena Redovisning & Administration, 551112-0387, följer penningtvättsregelverket. Granskningen har visat att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket. Bolaget har ålagts att komplettera bland annat sin allmänna riskbedömning samt rutiner och riktlinjer för kundkännedom. Länsstyrelsen har därför den 13 juni 2019 förelagt bolaget att göra rättelse för att komma till rätta med konstaterade brister.

Föreläggande om att vidta rättelse, Vallstena Redovisning & Administration Pdf, 187 kB.

Ingripande gjorda av Länsstyrelsen Skåne

Ingripanden och sanktioner, Länsstyrelsen Skåne

Ingripande gjorda av Länsstyrelsen Västra Götaland

Ingripanden och sanktioner, Länsstyrelsen Västra Götaland

Prenumerera via e-post

Vill du prenumerera på denna sidan och få uppdateringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Enheten för företags- och säkerhetstillsyn

Penningtvätt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss