Ingripanden och sanktioner penningtvätt

Länsstyrelsen ingriper om verksamheter brister i åtgärder för att skydda sin verksamhet att användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Här presenteras ingripanden och sanktioner.

Ingripandena kan innebära att verksamhetsutövaren behöver göra en rättelse, betala sanktionsavgift eller upphöra med verksamheten. Besluten offentliggörs i 5 år.

Tre länsstyrelser delar ansvaret och Länsstyrelsen i Stockholms län gör ingripanden i Stockholms, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands, Uppsala, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gör ingripanden i Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Skånes län gör ingripanden i Skånes, Blekinges, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Ingripanden gjorda av Länsstyrelsen Skåne

2024

Bantorget redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 februari 2024.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Bantorget redovisning AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen den 23 februari 2024 beslutade om en sanktionsavgift om 350 000 kronor.

Bröderna Frukt & Grönt AB (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 8 januari 2024.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur företaget har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift
om 90 000 kronor.

Galerie Leger Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 24 januari 2024.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Galerie Leger Aktiebolag (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art,
varför länsstyrelsen den 24 januari 2024 beslutade om en sanktionsavgift om 170 000 kronor.

Johan Berggren Gallery Aktiebolag (företaget) meddelas beslut om sanktionsavgift den 9 februari 2024.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur företaget har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art,
varför länsstyrelsen den 9 februari 2024 beslutade om en sanktionsavgift om 40 000 kronor.

Lönefabriken AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 februari 2024.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Lönefabriken AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av inte ringa art, varför länsstyrelsen den 23 februari 2024 beslutade om en sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Solkustens Ekonomipartner AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 februari 2024.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Solkustens Ekonomipartner AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen den 23 februari 2024 beslutade om en sanktionsavgift om 120 000 kronor.

2023

A Invest & Consulting AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur A Invest & Consulting AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 20 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 200 000 kronor.

Advisorsgruppen i Jönköping AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 februari 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Advisorsgruppen i Jönköping AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 23 februari 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 15 000 kronor.

Anderssons Redovisning i Löberöd AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Anderssons Redovisning i Löberöd AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 20 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 20 november 2023 (målnummer 7417-23). Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen vann laga kraft den 28 december 2023.

Bilhuset Småland AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 26 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Bilhuset Småland AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 26 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 110 000 kronor.

Checkat AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 22 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Checkat AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 22 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 60 000 kronor.

Colbrands Redovisnings AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 22 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Colbrands Redovisnings AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 22 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 40 000 kronor.

DigiFin AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur DigiFin AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 20 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 75 000 kronor.

Ekonomihuset Syd AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 25 augusti 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Ekonomihuset Syd AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 25 augusti 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 60 000 kronor.

Ekonomiloftet AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 26 september 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Ekonomiloftet AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 26 september 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Ella Malmborg Reklam Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 26 september 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Ella Malmborg Reklam Aktiebolag (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 26 september 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 80 000 kronor.

Garpenhus Auktioner AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Garpenhus Auktioner AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 20 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 200 000 kronor.

JE68 Motorcycles AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 8 december 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur JE68 Motorcycles AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen den 8 december 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 1 500 000 kronor.

JWK Liljeholmen AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 1 september 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur JWK Liljeholmen AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 1 september 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 70 000 kronor.

Lani Redovisningsbyrå Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 23 februari 2023

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Lani Redovisningsbyrå Aktiebolag (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 23 februari 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 7500 kronor.

MEK Redovisningsbyrå AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 9 oktober 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur MEK Redovisningsbyrå AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 9 oktober 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Pelaren Ekonomi AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 12 juli 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Pelaren Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 12 juli 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 170 000 kronor.

Redovisningskontoret i Malmö AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 31 oktober 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Redovisningskontoret i Malmö AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 31 oktober 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 150 000 kronor.

Serkon i Vellinge Aktiebolag meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 juni 2023

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Serkon i Vellinge Aktiebolag (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 20 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 100 000 kronor.

Sikta Ekonomi AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 8 december 2023.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Sikta Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen den 8 december 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 500 000 kronor.

SkåneCronan Redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 14 april 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur SkåneCronan Redovisning AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 14 april 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 70 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 23 februari 2023 (målnummer 5442–23).
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Domen vann laga kraft den 25 mars 2024.

Svensk Redovisningstjänst AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 28 juni 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Svensk Redovisningstjänst AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 28 juni 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 170 000 kronor.

Tiranius AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 25 augusti 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Tiranius AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 25 augusti 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 120 000 kronor.

UCARS Exclusive AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 17 augusti 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur UCARS Exclusive AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av allvarlig art, varför länsstyrelsen beslutade om en sanktionsavgift om 1 500 000 kronor.

VM Redovisning AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 9 oktober 2023.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur VM Redovisning AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.

Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 9 oktober 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 300 000 kronor.

2022

261 Ekonomi AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 6 april 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur 261 Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 6 april 2022 beslutade om sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 15 februari 2023 (målnummer 5153–22).
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen överklagades.

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd den 1 februari 2024 (målnummer 1873–23).
Domen vann laga kraft den 8 mars 2024.

Auto Classica of Sweden AB

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 3 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Auto Classica of Sweden AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga i vissa delar varför länsstyrelsen den 3 maj 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 30 000 kronor.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 22 juni 2022

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur D&P Accounting AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 22 juni 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 200 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 25 september 2023 (målnummer 9405–22).
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen överklagades.

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd den 6 december 2023 (målnummer 6253–23).

Domen överklagades.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd den 7 mars 2024 (målnummer 254–24).

Domen kan inte överklagas.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 8 december 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Digitala Byrån i Karlshamn AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 8 december 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 40 000 kronor.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 5 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Ekonomihuset på Öland aktiebolag (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 5 maj 2022 beslutade om sanktionsavgift om 500 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 25 september 2023 (målnummer 5583–22).
Förvaltningsrätten sänkte sanktionsavgiften till 300 000 kr.

Domen är överklagad.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 15 december 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Elsanta AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 15 december 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 1 400 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 12 februari 2024 (målnummer 319–23).
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen är överklagad.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 17 augusti 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur FöretagsStudion AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning samt beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 17 augusti 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 750 000 kr.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 18 augusti 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Irama AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 18 augusti 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 400 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 12 oktober 2023 (målnummer 10460–22).
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Domen vann laga kraft den 1 april 2024.

LeBa Ekonomibyrå AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 20 oktober 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur LeBa Ekonomibyrå AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför länsstyrelsen den 20 oktober 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 10 000 kronor.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 4 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Mr Bilskrot AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 4 maj 2022 beslutade om sanktionsavgift om 30 000 kronor.

Företaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, målnummer 6256-22.

Förvaltningsrätten har den 3 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avvisade överklagandet.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 9 september 2022.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur One Economy AB (bolaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat bolagets allmänna riskbedömning samt beskrivning av hur bolaget tilldelar sina kunder en riskprofil. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 9 september 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 1 300 000 kronor.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 23 juni 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Propola AB (bolaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat bolagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur bolaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att bolaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därigenom har löpt en ökad risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser i flera delar är av allvarlig art och innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 80 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 25 september 2023 (målnummer 7642-22). Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen vann laga kraft den 31 oktober 2023.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 18 augusti 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur RedAF Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 18 augusti 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 50 000 kronor.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 20 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur SYDSVERIGE BILCENTER AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att företaget inte har vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och därigenom har löpt en ökad risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att företagets överträdelser i flera delar är av allvarlig art och innebär att företaget ska betala en sanktionsavgift om 120 000 kronor.

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade om sanktionsavgift den 5 maj 2022.

Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Vår Redovisningsbyrå i Helsingborg AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.

Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför Länsstyrelsen den 5 maj 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 100 000 kronor.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 12 maj 2023 (målnummer 7202-22). Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen vann laga kraft den 20 juni 2023.

2021

Beslut taget den 15 juli 2021.

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) har genom tillsyn granskat hur Datapartner i Helsingborg AB följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar att företaget har brustit i samtliga granskade delar i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna är allvarliga och upprepade varför länsstyrelsen den 15 juli 2021 har beslutat om sanktionsavgift om 1,8 miljoner kronor för företaget.

Företaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, målnummer 9178-21. Förvaltningsrätten har den 5 oktober 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Domen är överklagad.

Kammarrätten i Göteborg har den 4 december 2023 beslutat att devis bifalla överklagan och bestämmer sanktionsavgiften till 400 000 kronor ( målnummer 5090-22). Domen vann laga kraft den 30 januari 2024.

Beslut taget den 29 juni 2021.

Länsstyrelsen i Skåne län (länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Juristfirman Jan Hörnlund har följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i den enskilda firmans efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga och upprepade varför länsstyrelsen den 29 juni 2021, genom ett sanktionsföreläggande, beslutade om sanktionsavgift om 10 000 kronor.

Då Juristfirman Jan Hörnlund inte godkände länsstyrelsens sanktionsföreläggande från den 29 juni 2021 ansökte länsstyrelsen den 6 augusti 2021 till Förvaltningsrätten i Malmö om att sanktion skulle beslutas.

Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 29 mars 2022 (målnummer 9128-21) och biföll länsstyrelsens ansökan om att Jan Hörnlund ska betala en sanktionsavgift om 10 000 kronor till staten. Domen vann laga kraft den 4 maj 2022.

Beslut taget den 11 februari 2021.

Länsstyrelsen Skåne (länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Pro Vere Österlen AB har följt penningtvättsregelverket genom att ha en dokumenterad allmän riskbedömning av verksamheten och dokumenterade rutiner och riktlinjer för att förebygga och motverka att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Granskningen visar att det har funnits brister i bolagets efterlevnad av penningtvättsregelverket varför länsstyrelsen den 11 februari 2021 beslutade att förelägga bolaget att, vid vite om 10 000 (tiotusen) kronor, vidta rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.

Ingripande gjorda av Länsstyrelsen Stockholm

Ingripanden och sanktioner, Länsstyrelsen Stockholm

Ingripande gjorda av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ingripanden och sanktioner, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Prenumerera på uppdateringar via e‑post

Vill du prenumerera på uppdateringar av denna sidan och få notifieringar via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss