Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Registrering av primärproduktion

Ska du starta verksamhet inom primärproduktionen och producerar livsmedel eller foder på gårdsnivå? Eller ska du utfodra livsmedelsproducerande djur? Då ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen innan du börjar verksamheten. Du kan också ändra uppgifter du registrerat.

Primärproduktion av livsmedel och foder

Du som är primärproducent och producerar livsmedel och/eller foder på gårdsnivå eller utfodrar livsmedelsproducerande djur ska ha din anläggning registrerad hos Länsstyrelsen. Det gäller både om du startar en ny eller tar över en befintlig verksamhet.

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen

Du får börja med din verksamhet två veckor efter att din anmälan om registrering kommit in till Länsstyrelsen.

Med primärproduktionen menas till exempel hållande av livsmedelsproducerande djur för kött- mjölk- eller äggproduktion, odling av olika vegetabilier och spannmål men även jakt, fiske, biodling och insamling av vilda bär och svampar.

Om du bara odlar vegetabilier, håller livsmedelsproducerande djur, plockar vilda bär och svampar för eget bruk behöver din anläggning inte registreras. Du behöver inte heller registrera din anläggning om din verksamhet är begränsad. Du hittar mer information och de regler som gäller på Livsmedelsverkets webbplats:

Livsmedelsverkets exempel på livsmedelsföretag i primärproduktionen Länk till annan webbplats.

Gränsen mellan primärproduktion och senare led i livsmedelskedjan Länk till annan webbplats.

Registrering och ändring av livsmedels- och foderanläggning inom primärproduktionen

I vår e-tjänst kan du:

  • Registrera ny anläggning
  • Ändra dina uppgifter
  • Avregistrera dig som primärproducent.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Du kan också registrera din anläggning och ändra uppgifterna i registret på en blankett. Kontakta oss för att få blanketten skickad till dig.

Vill du registrera eller ändra anläggning åt någon annan?

För att kunna registrera eller ändra anläggning åt någon annan behöver du skicka in en fullmakt till Länsstyrelsen.

När du ger någon annan en fullmakt att företräda dig, ger du den personen tillåtelse att se, uppdatera, anmäla och avanmäla anläggningar i e-tjänsten.

Blankett: fullmakt för att använda e-tjänsten Pdf, 128.6 kB.

Mer om foderanläggningar

Länsstyrelsen har en söktjänst där du kan söka efter vilka som har foderanläggningar i primärproduktionen.

Länsstyrelsens söktjänst för att hitta uppgifter om foderanläggningar Länk till annan webbplats.

Du som ska bedriva foderverksamhet som kräver godkännande ska anmäla din produktion till Jordbruksverket och invänta godkännande innan du startar verksamheten.

Regler om foder på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du som till exempel ska sälja foder för livsmedelsproducerande djur i din butik eller bli återförsäljare av obearbetat och färskt sällskapsdjursfoder ska anmäla din foderanläggning till Jordbruksverket.

Gör din anmälan på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgift om du inte registrerar dig

Länsstyrelsen kan besluta om att ta ut sanktionsavgift om du startar en verksamhet som är registreringspliktig utan att du har gjort en anmälan för registrering. Det gäller även om du tar över en redan pågående verksamhet utan att registrera dig.

Länsstyrelsen ger stöd och information

Vi hjälper dig som livsmedels- och foderföretagare med att få stöd och information, du kan även fråga oss om kontroll, lagar och krav.

Regional livsmedelsstrategi

I Östergötland finns goda förutsättningar för matproduktion och förädling av mat. Länet har en regional livsmedelsstrategi som är ett resultat av en bred samverkansprocess i länet. Syftet med den regionala livsmedelsstrategin är att den ska bidra till att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland. Även tillväxten och sysselsättningen i livsmedelssektorn ska öka genom ökad innovation och utveckling.

Om livsmedelsstrategin på Vreta klusters webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev om lantbruk och landsbygd

Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland?

Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygd

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland