Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jordbruksmarkens framtid

Vår jordbruksmark är viktig för den lokala livsmedelsproduktionen. Samtidigt påverkas den tätortsnära jordbruksmarken av planer på bebyggelse för både industri, handel och bostäder.

Självförsörjningsgraden i Sverige har minskat dramatiskt från 90% till 50% sedan 1990-talet. Projektet "Jordbruksmarkens framtid" syftar till att stärka kunskapen om odlingslandskapets värden och ekosystemtjänster.

Det framtagna materialet är tänkt att användas som underlag i olika beslutsprocesser. Vi vill med underlaget skapa en kunskapskälla om jordbruksmarkens värde för en ökad förståelse och möjlighet till konsumentpåverkan. De underlag som är framtagna, hoppas vi kan ligga till grund för diskussioner om framtida resurshållande.

Film

Se filmen ”Vår värdefulla jordbruksmark”; en animerad film på 2 minuter som lyfter de utmaningar som finns för jordbruksmarkens framtid och de behov som finns framöver.

Storymap

I vår storymap kan du fördjupa dig i frågorna som rör vår jordbruksmark. I materialet får du en historisk tillbakablick, nulägesanalys och framtidsutsikter. Här finns även diskussionsunderlag.

Storymap - Jordbruksmarkens framtid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport - Att förvalta ett landskap

I den här skriften presenteras jordbruksmarken, jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen i Östergötland. Den vänder sig till politiker och tjänstemän och vill förmedla kunskap om vad som kan has i åtanke vid beslut som påverkar den östgötska odlingsmarken.

Rapport - Att förvalta ett landskap Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss