Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Registrering av jägare för att sälja vildsvinskött

Du som jagar vildsvin och vill sälja eller ge hela vildsvin eller vildsvinskött direkt till konsument behöver anmäla dig för registrering i vildsvinsjägarregistret. Du behöver också gå utbildning i hur du hanterar vildsvinskött säkert och undersöker vilt inför leverans. Detta enligt förslag från Livsmedelsverket. Om förslaget blir verklighet kommer du att kunna anmäla dig hos Länsstyrelsen från och med hösten 2024.

Under 2024 träder nya föreskrifter i kraft som ska ge jägare större möjligheter att sälja eller ge bort vildsvinskött. Reglerna innebär att jägare får sälja eller ge bort en viss mängd vildsvin som inte är flådda direkt till butiker, restauranger eller andra detaljhandelsanläggningar som säljer eller serverar mat direkt till konsument. Dessa anläggningar ska vara registrerade för att hantera vildsvin.

Reglerna ger också möjlighet till jägare att sälja eller ge vildsvinskött direkt till konsument. För att kunna göra det behöver du som jägare

  • gå en utbildning i undersökning av vilt inför leverans till vilthanteringsanläggning
  • gå en utbildning i säker hantering av vildsvinskött
  • anmäla dig för registrering i vildsvinsjägarregistret (när registreringen öppnar hösten 2024).

När du har anmält dig får du ett bevis på att du finns med i vildsvinsjägarregistret. Du får också en kod som är unik för dig som jägare. Koden ska du använda för att säkerställa köttets spårbarhet när du säljer eller skänker vildsvinskött. Efter utbildningarna och registreringen får du årligen sälja kött av tio vildsvin och tio oavhudade vildsvin direkt till konsument.

Anmäl dig för registrering i vildsvinsjägarregistret

När Länsstyrelsens vildsvinsjägarregister öppnar hösten 2024 kommer du att hitta länk till e-tjänsten här.

Genomför utbildning i säker kötthantering

Innan du får sälja vildsvinskött direkt till konsument behöver du vara en utbildad viltundersökare och ha gått en särskild utbildning om hur vildsvinskött ska hanteras. Utbildningen ger kunskap inom mikrobiologiska faror, hygienisk slakt, provtagning och köttets spårbarhet. Du genomför utbildningen hos en utbildningsanordnare som godkänts av Livsmedelsverket.

Vildsvinsutbildning för försäljning direkt till konsument, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Kontroll av försäljning av vildsvinskött

Länsstyrelsen kommer att genomföra kontroller av försäljningen av vildsvin och vildsvinskött för att se till att jägare följer reglerna. Vi kommer att genomföra både planerade kontroller och kontroller utifrån anmälningar, tips och klagomål om att försäljning inte går till på rätt sätt. Kontrollerna kommer att följas upp.

Myndigheter med uppdrag att främja vildsvinskött som livsmedel

Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som har i uppdrag att se till att mer vildsvinskött tas tillvara i Sverige, det så kallade Vildsvinspaketet. Förutom Länsstyrelsen har även Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppdrag för att göra det enklare för konsumenter att få tag på vildsvinskött och för jägare och producenter att sälja köttet.

Länsstyrelsens uppdrag är framför allt att skapa ett register över vildsvinsjägare som vill överlåta vildsvinskött till konsumenter och verka för att jägare registrerar sig. Länsstyrelsen i Kronoberg samordnar länsstyrelsernas uppdrag.

Myndigheternas arbete bidrar till livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Vildsvinspaketet – Så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att samordna kommunikationsinsatser i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vildsvinspaketet – så ska mer vildsvinskött nå konsumenterna, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss