Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Jordförvärvsärenden

Här kan du lämna intresseanmälan till en fastighet om du till exempel är bosatt eller har tänkt att bosätta dig i glesbygdsområdet. Här presenteras jordförvärvsärenden under handläggning i Östergötlands län som prövas gentemot jordförvärvslagen 7 § om bosättning och sysselsättning i glesbygd. Endast fastigheter belägna i så kallade glesbygdsområden enligt jordförvärvsförordningen prövas. Fastigheter där den primära sökanden avser att bosätta sig samt fastigheter som har liten eller ingen betydelse för bosättning och sysselsättning redovisas ej.

Pågående tillståndsprövningar i länet gentemot 7 § jordförvärvslagen

Ärendena är publicerade i cirka tre veckor från dess att de kommer in till Länsstyrelsen.

Boxholms kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Finspångs kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Kinda kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Norrköpings kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Söderköpings kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Valdemarsviks kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Ydre kommun

Ingen aktuell tillståndsprövning

Anmäl intresse att förvärva lantbruksfastighet - för bosatta i samma glesbygdsområde

Du kan anmäla intresse att förvärva en lantbruksfastighet. För att anmäla intresse ska du:

  • Vara bosatt eller har tänkt att bosätta dig inom ett glesbygdsområde utpekat i Jordförvärvsförordningen. Då måste du kunna påvisa din bosättning.
  • Ha ett behov av stärkt sysselsättning inom de areella näringarna. Förvärvet ska ge en direkt effekt på din inkomstbringande sysselsättning (inte hobbyverksamhet) . Du måste kunna påvisa effekten.

Ändras förhållandena beaktar vi om de bedöms vara säkra och är nära förestående, högst inom ett år.

I det sysselsättningsfrämjande syftet ställs vissa minimikrav på förvärvsegendomen. Egendomen ska ha ett för dig, som intressent, en betydelsefull areal eller skog, eller har andra förutsättningar så att den verkligen har betydelse för sysselsättningen.

Du kan endast anmäla intresse i pågående tillståndsprövningar enligt Jordförvärvslagen eller vid Länsstyrelsens försäljning av mark från jordfonden). 

Anmäl intresse för att förvärva lantbruksfastighet

  1. Anmäl intresse genom att fylla i anmälningsformuläret.
  2. Skicka in intresseanmälan på webben.
  3. Bekräftelse skickas till din e-post.

Ange traktnamn och diarienummer.

Ange kommun
Ange namn och kontaktuppgifter
Ange namn och kontaktuppgifter
Ange din e-post (hit skickas bekräftelse på din intresseanmälan)

Ange ditt personnummer

Ange nuvarande sysselsättning
I vilken sysselsättningsgrad kommer du arbeta med fastighetens jordbruk/skogsbruk eller motsvarande
I vilken sysselsättningsgrad kommer du arbeta med fastighetens jordbruk/skogsbruk eller motsvarandeAnge sysselsättningsgrad

Beskriv utförligt varför du vill ta förvärva fastigheten
Om du äger mark idag
Ange uppgifter om ditt nuvarande markinnehav.

Ange mark och kommun
Prenumerera på pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter i länet

Vill du prenumerera på den här sidan och få uppdateringar om pågående tillståndsprövningar av lantbruksfastigheter via e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Enheten för landsbygd

Gruppnummer handläggare 010-223 51 77

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss