Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skyddsjakt efter dovhjort

Länsstyrelsen har fattat ett beslut om skyddsjakt efter dovhjort under perioden 16 november 2023 till och med den 31 augusti 2025. Under perioden får totalt 1 500 dovhjortar fällas inom Finspångs, Kinda, Linköpings, Motala, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

Jakten får bedrivas under hela dygnet och med hjälp av lampa, mörkersikte och termiskt sikte.

Länsstyrelsen Östergötland gör bedömningen att det föreligger risk för att dovhjort orsakar allvarliga skador på grödor i delar av Östergötlands län, och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Denna typ av jakt bedrivs redan i stor omfattning i länet med stöd av enskilda beslut från Länsstyrelsen.

Beslut om skyddsjakt efter dovhjort i Östergötlands län Pdf, 102.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapportera fällda djur

Rapporteringen ska ske snarast, dock senast två veckor efter att djuret fällts.

Notera att fällda dovhjortar enligt beslutet inte ska rapporteras i Jägareförbundets databas Viltdata.

Återstår att fälla fram till 2025-08-31 = 997(uppdaterat 2024-06-12)

Statistik om fällda dovhjortar fram till 2024-06-12:

Hjort = 183 stycken
Hind = 102 stycken
Kalv = 218 stycken
Totalt = 503 stycken

Återrapportering av fälld dovhjort

Nedan fyller du i uppgifter om jakten
Datum när dovhjorten fälldes * (obligatorisk)
Datum när dovhjorten fälldes
Kategori (hjort, hind eller kalv) * (obligatorisk)
Kategori (hjort, hind eller kalv)
Anges i siffror. Ex. 5
Har dovhjort fällts utanför ordinarie jakttid på dygnet? (nattetid) * (obligatorisk)
Har dovhjort fällts utanför ordinarie jakttid på dygnet? (nattetid)


Kategori
Kategori
Anges i siffror. Ex. 5
Har dovhjort fällts utanför ordinarie jakttid på dygnet? (nattetid)
Har dovhjort fällts utanför ordinarie jakttid på dygnet? (nattetid)


Kategori
Kategori
Anges i siffror. Ex. 5
Har dovhjort fällts utanför ordinarie jakttid på dygnet? (nattetid)
Har dovhjort fällts utanför ordinarie jakttid på dygnet? (nattetid)


Hur upplevde du effekten av skyddsjakten?
Hur upplevde du effekten av skyddsjakten?Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens diarieföringssystem och kommer användas för ändamålet att sammanställa antalet dovhjortar som fällts med stöd av beslutet. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att sparas i evig tid. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (c. uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss