Vildsvin- och dovhjortsprojekt

Länsstyrelsen har beviljats medel för ett samverkansprojekt om förvaltning av vildsvin och dovhjort. Finansiärer är Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket genom viltvårdsfonden och projektet har förankrats i länets Viltförvaltningsdelegation. Projektet syftar till att öka kunskapen om för­valtning av dovhjort och vildsvin i samverkan.

Genom frivilligt bildade skötselområden kommer vi tillsammans arbeta mot målbilden om minskade skador av klövvilt inom jord- och skogsbruk och färre viltolyckor i trafiken. Projektet löper över en treårsperiod och kan ses som en uppstartsfas av en framtida flerartsförvaltning.

Uppstartsmöten och träffar

Länsstyrelsen har tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet under hösten 2022 genomfört fyra uppstartsmöten runt om i länet gällande projektet som ska öka kunskapen inom förvaltningen av vildsvin och dovhjort.

Uppstartsmötena har innehållit information och inspirerande föreläsningar. Syftet med mötena har varit att inspirera och fånga upp tankar och vilka behov som finns för en mer samverkad förvaltning, för att kunna forma projektet utefter era möjligheter och ambitioner.

Under våren 2023 anordnades träffar med fokus på hur man inventerar vildsvin och dovhjort, med målet att kunna skapa sig en bättre överblick av viltstammarna.

Anmälan kvällsmöte 1 november 2023 – samverkan i praktiken inom vildsvin- och dovhjortsförvaltning

Vårdsnäs stiftsgård, Tallsalen kl. 18:00-21:00

Anmäl dig senast den 24 oktober 2023 via formuläret nedan.

För att anmäla specialkost eller behov av hjälpmedel, hör av dig till Emil Jarkrans på Länsstyrelsen via emil.jarkrans@lansstyrelsen.se senast 24 oktober 2023.
Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras hos vilthandläggarna och kommer användas för ändamålet deltagaröversikt. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter mötestillfället. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e.uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss