Vildsvin- och dovhjortsprojekt

Länsstyrelsen har beviljats medel för ett samverkansprojekt om förvaltning av vildsvin och dovhjort. Finansiärer är Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket genom viltvårdsfonden och projektet har förankrats i länets Viltförvaltningsdelegation. Projektet syftar till att öka kunskapen om för­valtning av dovhjort och vildsvin i samverkan.

Genom frivilligt bildade skötselområden kommer vi tillsammans arbeta mot målbilden om minskade skador av klövvilt inom jord- och skogsbruk och färre viltolyckor i trafiken. Projektet löper över en treårsperiod och kan ses som en uppstartsfas av en framtida flerartsförvaltning.

Uppstartsmöten

Länsstyrelsen har tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet under hösten 2022 genomfört fyra uppstartsmöten runt om i länet gällande projektet som ska öka kunskapen inom förvaltningen av vildsvin och dovhjort.

Uppstartsmötena har innehållit information och inspirerande föreläsningar. Syftet med mötena har varit att inspirera och fånga upp tankar och vilka behov som finns för en mer samverkad förvaltning, för att kunna forma projektet utefter era möjligheter och ambitioner.

Anmälan till projektet

Anmäl er för att ta del av information och aktiviteter under projektets gång.

Exempelvis älgförvaltningsområde, älgskötselområde, ort

Kontakt