Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vildsvin- och dovhjortsprojekt

Länsstyrelsen har beviljats medel för ett samverkansprojekt om förvaltning av vildsvin och dovhjort. Finansiärer är Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket genom viltvårdsfonden och projektet har förankrats i länets Viltförvaltningsdelegation. Projektet syftar till att öka kunskapen om för­valtning av dovhjort och vildsvin i samverkan.

Genom frivilligt bildade skötselområden kommer vi tillsammans arbeta mot målbilden om minskade skador av klövvilt inom jord- och skogsbruk och färre viltolyckor i trafiken. Projektet löper över en treårsperiod och kan ses som en uppstartsfas av en framtida flerartsförvaltning.

Uppstartsmöten och träffar

Länsstyrelsen har tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet under hösten 2022 genomfört fyra uppstartsmöten runt om i länet gällande projektet som ska öka kunskapen inom förvaltningen av vildsvin och dovhjort.

Uppstartsmötena har innehållit information och inspirerande föreläsningar. Syftet med mötena har varit att inspirera och fånga upp tankar och vilka behov som finns för en mer samverkad förvaltning, för att kunna forma projektet utefter era möjligheter och ambitioner.

Under våren 2023 anordnades träffar med fokus på hur man inventerar vildsvin och dovhjort, med målet att kunna skapa sig en bättre överblick av viltstammarna.

Verktygslåda

Ett verktyg från Länsstyrelsen Östergötland för framgångsrik förvaltning.

Förvaltning av viltstammar handlar om: Vad har vi? Vad vill vi? Hur kommer vi dit? Och hur gick det?

Detta beräkningsverktyg är skapat i Excel med ett antal flikar som representerar de olika stegen i förvaltningen.

Beräkningsverktyg för viltförvaltning Excel, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss