Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdaglänk till annan webbplats

Vargrevir i Östergötland

Vintern 2017/2018 etablerade sig för första gången i modern tid ett vargpar i Östergötland. Reviret ligger mellan Borensberg och Finspång och har fått namnet Långbogen efter en sjö i området.

Så arbetar Länsstyrelsen med vargfrågan

Information om älgjakten

Länsstyrelsen beslutar om jakttidens längd för älg, efter samrådan med Viltförvaltningsdelegationen. Det antal älgar som jägarna ska fälla bestäms av bland annat älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och förekomst av rovdjur.

Mer information om älgjakten

Gemensam förvaltningsplan för klövvilt

I delar av Östergötland finns stammar av älg, rådjur, vildsvin, kron- och dovvilt som konkurrerar med varandra om foderresurserna. Länsstyrelsen Östergötland arbetar med att hålla klövviltstammarna i balans med foderresurserna och att höja kvaliteten på stammarna.

Förvaltningsplan för klövviltet i Östergötlands län 2019-2023PDF

I ”Förvaltningsplan för klövviltet i Östergötlands län 2019-2023” beskriver vi den rådande situationen för samtliga klövviltsarter gemensamt. Den innehåller information, riktlinjer och rekommendationer för dig som förvaltar och jagar klövvilt.

Skötselplan klövvilt ÖstergötlandExcel

Skötselplanen för klövvilt syftar till frivilligt öka intresset för samtliga klövviltsarter i länet. Filen är idag inte helt komplett, men mycket går att använda för att förstå den samlade foderåtgången.

Beräkningsverktyg älgExcel

Använd beräkningsverktyget för att beräkna planerad avskjutning av älg baserad på omsättningstid och mål i vinterstammen. Beräkningsverktyget är till för att höja medelåldern på de vuxna älgarna.

Viltförvaltningsdelegationen i Östergötlands län

Viltförvaltningsdelegationen är en del av Länsstyrelsen och fattar beslut om övergripande och strategiska frågor för länets viltförvaltning. I viltförvaltningsdelegationen finns representanter för olika intressen. 

 Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Det ska därutöver finnas:

 1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget,
 2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
 3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdintresset,
 4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
 5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
 6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
 7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, och
 8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
 9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

 Ledamöterna i första stycket 3-9 ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

Lista över ledamöterPDF


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020-05-25.pdföppnas i nytt fönster 380.6 kB 2020-06-10 21.28
Bilaga 1 till protokoll 2020-05-25.docxöppnas i nytt fönster 12.7 kB 2020-06-10 21.28
Bilaga 2 protokoll 2020-05-20.jpgöppnas i nytt fönster 597.7 kB 2020-06-10 21.29
Bil 3 protokoll 2020-05-25.docxöppnas i nytt fönster 14.3 kB 2020-06-10 21.29

Foderskapande åtgärder för klövvilt

Projektet Vild & Bortskämd som drivs av bland annat Länsstyrelsen Skåne har tagit fram informationsfilmer om foderskapande åtgärder för klövvilt. Filmerna beskriver varför åtgärderna är viktiga och visar hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt i skogslandskap och jordbrukslandskap.

Inspirerande filmer om foderskapande åtgärder

I tre separata filmer berättar vi hur du kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det är så viktigt. Filmerna är uppdelade i åtgärder för skogslandskapet respektive jordbrukslandskapet. En film är en sammanfattning av de båda.

Projektet Vild & Bortskämds Youtubekanallänk till annan webbplats

Informationsblad om foderskapande åtgärder

I informationsbladen går vi lite mer på djupet och förklarar några av de åtgärder som filmerna berättar om.

Röjning, anpassad för att minska skaderisken men öka begärligt foder, utan extra kostnad.PDF

Så en viltåkerPDF

Avverkningsrester som värdefull foderresurs genom små anpassningarPDF

KraftledningsgatorPDF

En varierad kost är bra för hjortdjurenPDF

Exkursionsmaterial om foderskapande åtgärder

I materialet finns en handledning i hur en exkursion kan genomföras samt underlag för exkursionsledaren för att kunna diskutera och visa olika exempel på foderskapande åtgärder och fodertillgången i landskapet.

Materialet lämpar sig i synnerhet för jägare och blivande jägare, markägare och den naturintresserade allmänheten som vill lära sig mer om hur människan kan påverka klövviltets tillgång på mat.

Materialet består av

Handledning för exkursionsledarenPDF

KraftledningsgatorPDF

SkogsvägarPDF

Röjning i ungskogPDF

VåtmarkerPDF

KantzonerPDF

Följ oss på Facebook

Projektet Vild & Bortskämd har en Facebooksida där du kan få kunskap och inspiration om foderskapande åtgärder, tips om ny forskning på området och mycket mer.

Vild och Bortskämd på Facebooklänk till annan webbplats

Poddavsnitt om att skapa foder i landskapet

I det tjugonde avsnittet av Nörderiet berättar viltexperterna Nils Carlsson och Tom Espgård om hur de arbetar med foderskapande åtgärder i projektet Vild och bortskämd. I projektet finns aktörer med olika intressen, men i den här frågan är alla överens.

Lyssna på avsnittet i Soundcloud eller där du hittar poddar.länk till annan webbplats

Projektet Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne, Högskolan i Halmstad, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, SLU Alnarp, Jägareförbundet, familjeskogsbrukare Ann Marke och Magnus Strandberg.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden genom Skogsstyrelsen.

Vild och bortskämd-logga

Kontakt