Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östergötlands län till och med 15 maj 2023. Fällda skarvar ska rapporteras i formuläret nedan.

Enligt beslutet är du skyldig att ta reda på kvarvarande tilldelning samt rapportera in fällda skarvar. Kvarvarande tilldelning och rapportering återfinns nedan.

Skyddsjakten får bedrivas i Östersjön efter medgivande av jakträttshavare och markägare enligt kriterierna i beslutet. Skyddsjakten får även bedrivas av envar på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259).

Beslutet omfattar två typer av jakt

  1. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre
  2. Skyddsjakt inom fredningsområden för fisk, samt av Länsstyrelsen angivna föryngringsområden för fisk

Antal skarvar kvar att fälla enligt Länsstyrelsens beslut

  1. Antal kvar av 500 st att fälla för att freda bestånd av abborre: 470 (uppdaterat 2023-03-20)
  2. Antal kvar av 1500 st att fälla inom fredningsområden för fisk: 1500 (uppdaterat 2023-02-28)

Rapportering av skyddsjakt efter skarv

Rapportering av fällda skarvar med stöd av beslutet ska rapporteras enligt formuläret nedan. Dessa fällda skarvar ska inte rapporteras i Viltdata eller på annat sätt.

Ange i siffror

Ange i siffror


Till exempel fredningsområde, föryngringsområde, fastighet eller ö
Ange kommun * (obligatorisk)
Ange kommun
Ringarna ska sändas till Naturhistoriska Riksmuseet

Till exempel effekter av skyddsjakten

Kontakt