Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östergötlands län till och med 15 maj 2024. Fällda skarvar rapporteras till Länsstyrelsen.

Skyddsjakten får bedrivas i Östersjön efter medgivande av jakträttshavare och markägare enligt kriterierna i beslutet. Skyddsjakten får även bedrivas av envar på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259).

Beslutet omfattar två typer av jakt

  1. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre
  2. Skyddsjakt inom fredningsområden för fisk, samt av Länsstyrelsen angivna föryngringsområden för fisk

Antal skarvar som fällts enligt Länsstyrelsens beslut

  1. Skyddsjakten för att freda bestånd av abborre är avslutad.
  2. Skyddsjakt inom fredningsområden för fisk, samt av Länsstyrelsen angivna föryngringsområden för fisk är avslutad.

Rapportering av skyddsjakt efter skarv

Rapportering av fällda skarvar med stöd av beslutet ska rapporteras enligt formuläret nedan. Dessa fällda skarvar ska inte rapporteras i Viltdata eller på annat sätt.

Ange i siffror

Ange i siffror

Hur upplevde du effekten av skyddsjakten? * (obligatorisk)
Hur upplevde du effekten av skyddsjakten?
Till exempel fredningsområde, föryngringsområde, fastighet eller ö
Ange kommun * (obligatorisk)
Ange kommun
Ringarna ska sändas till Naturhistoriska Riksmuseet

Till exempel effekter av skyddsjakten

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens diarieföringssystem Platina och kommer användas för ändamålet att sammanställa antalet fällda skarvar under året. Uppgifterna lagras inom EU/EES i evig tid. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (c. uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss