Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östergötlands län till och med 15 maj 2024. Fällda skarvar rapporteras till Länsstyrelsen.

Skyddsjakten får bedrivas i Östersjön efter medgivande av jakträttshavare och markägare enligt kriterierna i beslutet. Skyddsjakten får även bedrivas av envar på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär som avses i 12 § andra stycket jaktlagen (1987:259).

Beslutet omfattar två typer av jakt

  1. Skyddsjakt för att freda bestånd av abborre
  2. Skyddsjakt inom fredningsområden för fisk, samt av Länsstyrelsen angivna föryngringsområden för fisk

Antal skarvar som fällts enligt Länsstyrelsens beslut

  1. Antal fällda för att freda bestånd av abborre: 0 (uppdaterat 2024-03-01)
  2. Antal fällda inom fredningsområden för fisk: 0 (uppdaterat 2024-03-01)

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss