Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilthägn

Planerar du att hålla djur i vilthägn? Då behöver du tillstånd både för att sätta upp stängslet och för att ha djuren inhägnade. Dessa tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Vilthägn är en inhägnad för vilda djur som ofta ligger i områden där allemansrätten gäller. Det innebär att det krävs tillstånd för att sätta upp hägnet. Du behöver också tillstånd för att få ha djuren inhägnade.

Tillstånd för att bygga vilthägn

Du söker tillstånd för att bygga vilthägn hos Länsstyrelsen. Vi undersöker då hur lämplig platsen är för ett vilthägn. Miljöbalken styr bland annat hur inhägnaden påverkar allemansrätten och natur- och kulturmiljön.

Innan du börjar bygga ska inhägnaden förprövas. I en förprövning utreder vi bland annat om ditt vilthägn uppfyller djurskyddsbestämmelserna. När du har byggt klart ska Länsstyrelsen besiktiga inhägnaden innan du får använda den.

Att ansöka om tillstånd för att bygga vilthägn kostar 7 100 kronor. Du betalar avgiften i samband med att du skickar in din ansökan.

Tillstånd för att hålla djur i vilthägn

Du söker tillstånd för att hålla djur i vilthägn hos Länsstyrelsen. Vilka tillstånd du behöver beror bland annat på i vilket syfte du ska hålla djuren. Jaktförordningen styr vilka djur du får hägna in och hur inhägnaden ska se ut. Utöver det behöver vi kanske ta hänsyn till djurskyddsförordningen eller artskyddsförordningen.

Kontakta oss för att få hjälp med vilka tillstånd du behöver.

Förprövning av vilthägn

Vilthägn ska förprövas enligt djurskyddsförordningen. Syftet är att bedöma hägnet ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Förprövningen görs av en byggnadsingenjör på Länsstyrelsen

Ansök om tillstånd och anmäl ändringar

Använd vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd för att uppföra ett vilthägn och för att hålla vilda djur i hägn.

Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla ändringar som rör befintliga vilthägn. Det kan gälla

 • övertagande av tillstånd för vilthägn
 • övertagande för tillstånd till hållande av vilt i hägn
 • ändring av vilthägn
 • ändring av hållande av vilt (djurslag) i vilthägn.

Innan vi behandlar din ansökan för vilthägn behöver du betala en ansökningsavgift på 7 100 kronor. I e-tjänsten kan du välja att betala via faktura eller direkt.

Du behöver inte betala en avgift om din ansökan avser fågelvoljärer.

Följande bilagor behöver bifogas till din ansökan:

Kartor och ritningar

Följande kartor och ritningar ska bifogas:

 • Karta i skala 1:10 000/1:20 000 där följande är markerat:
  • Hägnet
  • Stättor och genomgångar för allmänheten
  • Fållindelning och numrering
  • Plats/-er för utfodring och vattning
  • Eventuellt lerhål, damm eller liknande
  • Eventuella byggnader/byggda skydd
  • Hanteringsanläggning och liknande.
 • Skalenliga ritningar och materialbeskrivningar för eventuella byggda skydd eller byggnader.
 • Översiktskarta i skala 1:50 000/1:100 000.

Samrådsdokumentation

Om samråd har genomförts får du gärna bifoga dokumentationen.

Blankett för ansökan om förprövning

Skicka ett mail till oss på Länsstyrelsen och ange i ämnesraden att du vill få en blankett för ansökan om förprövning av vilthägn skickad till dig. Ange om du vill få blanketten med mail eller vanlig post. Glöm inte ange eventuell postadress.


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss