Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rovdjur

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om dina tamdjur har skadats av rovdjur, hur du ansöker om ersättning för uppkomna skador och bidrag till förebyggande åtgärder.

Anmäl rovdjursangrepp på tamdjur

Om dina tamdjur utsatts för rovdjursangrepp, ring länsstyrelsen på 010-223 55 45.

Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls. Ersättning kan betalas ut om besiktning av djuren visar att skadan orsakats av lodjur, varg, kungsörn, järv eller björn.

Besiktningen utförs av länsstyrelsen och är kostnadsfri.

Ersättning för rovdjursrivna tamdjur och hund

Om du fått tamdjur eller hund skadade eller dödade av fredade rovdjur har du oftast rätt till ersättning. Det är viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående när ett misstänkt angrepp inträffat så att skadan kan besiktigas. om skadan inte anmäls har inte Länsstyrelsen någon möjlighet att betala ut ersättning.

Mer information för dig som råkat ut för skador, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för rovdjursrivna tamdjur, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för rovdjursangripen hund, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Östergötlands län.

Anmälan till vår sms-tjänst för rovdjur

Bidrag till förebyggande åtgärder tamdjur

Läs mer om vilka förebyggande åtgärder som finns för att skydda dina tamdjur, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rovdjursavvisande stängsel

Du som har betande djur kan ansöka om bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel eller uppgradera stängsel. Bidraget är på 50 kronor per meter stängsel. Ansökan måste vara länsstyrelsen tillhanda senast tre månader innan stängslet börjar att byggas. Du kan ansöka om bidraget genom att antingen använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett.

Blankett för att ansöka om bidrag till rovdjursavvisande stängsel, Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röjning under rovdjursavvisande stängsel

Du som har ett rovdjursavvisande stängsel som är godkänt av länsstyrelsen kan ansöka om bidrag för att röja under detta. Röjningsbidraget är sex kronor per meter stängsel och betalas ut max en gång per år.

Ansökan om bidrag för röjning under stängsel

Bidrag till förebyggande åtgärder för hund

Du som jagar med lös hund i eller intill ett vargrevir kan ansöka om bidrag för inköp av en skyddsväst till hunden. Bidraget är 50 procent av inköpspriset och maximalt 5000 kronor. Mer information om bidraget och villkoren finns på e-tjänsten:

Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du kan även söka bidrag via blanketten Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund, som du skickar med post eller e-mail till oss.

Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund, pdf Pdf, 189.1 kB.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss