Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rovdjur

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om dina tamdjur har skadats av rovdjur, hur du ansöker om ersättning för uppkomna skador och bidrag till förebyggande åtgärder.

Ersättning för rovdjursrivna tamdjur och hund

Om du fått tamdjur eller hund skadade eller dödade av fredade rovdjur har du oftast rätt till ersättning. Det är viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående när ett misstänkt angrepp inträffat så att skadan kan besiktigas. om skadan inte anmäls har inte Länsstyrelsen någon möjlighet att betala ut ersättning.

Vid misstänkt rovdjursangrepp på tamdjur ring länsstyrelsen på 010-223 55 45.

Mer information för dig som råkat ut för skador  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om ersättning för rovdjurrivna tamdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett för ansökan om ersättning för rovdjurangripen hund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Östergötlands län.


Kommun * (obligatorisk)
Kommun
Bidrag till förebyggande åtgärder tamdjur

Läs mer om om vilka förebyggande åtgärder som finns för att skydda dina tamdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rovdjursavvisande stängsel

Du som har betande djur på blocklagd mark kan ansöka om en miljöinvestering för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Mer om miljöinvestering och hur du går tillväga för att söka bidrag 

Du som har betande djur på icke blocklagd mark kan ansöka om bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel, bidraget är på 50 kr per meter stängsel. Ansökan måste vara länsstyrelsen tillhanda senast tre månader innan stängslet börjar att byggas.

Blankett för att ansöka om bidrag till rovdjursavvisande stängsel  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har ett rovdjursavvisande stängsel som är godkänt av länsstyrelsen kan ansöka om bidrag för att röja under detta. Röjningsbidraget är 5 kr per meter stängsel och betalas ut max en gång per år.

Uppgifter om dig som söker

Diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2018 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.


Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år


Jag intygar att  * (obligatorisk)
Jag intygar att


Bidrag till förebyggande åtgärder hund

Du som jagar med lös hund i eller intill ett vargrevir kan ansöka om bidrag för inköp av en skyddsväst till hunden. Bidraget är 50% av inköpspriset och maximalt 5000 kr. Mer information om bidraget och villkoren finns på ansökningsblanketten.

Blankett för att ansöka om bidrag för inköp av skyddsväst till hund Pdf, 171.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland