Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skarv

Skarv har sedan 1970-talet ökat mycket kraftigt i antal i Europa och samtidigt också ökat sitt utbredningsområde. Från att ha häckat i ett fåtal begränsade områden är arten nu spridd över stora delar av Europa. Den första östgötska skarvhäckningen i modern tid dokumenterades i slutet av 1980-talet. Förvaltningen av skarv är både problematiskt och kontroversiellt då det framför allt är EU:s lagstiftning som sätter ramarna för den svenska förvaltningen av skarv.

På regional nivå är det länsstyrelsen som har ansvaret för förvaltningen av skarv, på uppdrag av länets viltförvaltningsdelegation har länsstyrelsen tagit fram en förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län, den beslutades av viltförvaltningsdelgationen i juni 2022. Förvaltningsplanen riktar sig mot förvaltare av skarv, enskilda medborgare och organisationer som på olika sätt är berörda eller intresserade av skarvens utveckling i länet.

I förvaltningsplanen kan du läsa mer om skarv, skarvens utveckling och förekomt i Östergötland, skarvens påverkan på sin omgivning och hur länsstyrelsen arbetar med frågan.

Förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län 2022 - 2027 Pdf, 3.3 MB.

Kontakt