Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tranor, gäss och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara fåglar bör du bedriva skyddsjakt.

Förebyggande insatser

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning.

Här kan du få mer information om hur du kan förebygga skador från stora betande fåglar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om du vill ansöka om ersättning för skador kontaktar du Länsstyrelsen så snart du upptäckt skadorna, du får då kontaktuppgifter till vår besiktningspersonal.

Besiktningsperson ska besiktiga grödan snarast möjligt. Vid besiktningen skriver besiktningsperson ett protokoll och gör en värdering på hur stort det totala skördebortfallet beräknas bli. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund för din ansökan om ersättning.

Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Din ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.


Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland