Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tranor, gäss och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara fåglar bör du bedriva skyddsjakt.

Skyddsjakt

Läs mer om vilka arter som får jagar och om det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva skyddsjakt.

Skyddsjakt

Ansök om bidrag till förebyggande åtgärder

Du som är lantbrukare kan ansöka om bidrag till förebyggande åtgärder. Du kan få bidrag till åtgärder som lockar och skrämmer fredade fåglar från skadedrabbade åkrar.

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om du vill ansöka om ersättning för skador kontaktar du Länsstyrelsen så snart du upptäckt skadorna, du får då kontaktuppgifter till vår besiktningspersonal.

Besiktningsperson ska besiktiga grödan snarast möjligt. Vid besiktningen skriver besiktningsperson ett protokoll och gör en värdering på hur stort det totala skördebortfallet beräknas bli. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund för din ansökan om ersättning.

Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Din ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.

Få hjälp av Länsstyrelsen i utsatta områden

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta Länsstyrelsen ostergotalnd@lansstyrelsen.se eller 010-223 50 00.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss