Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Viltskador

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om du fått tamdjur skadade eller dödade av rovdjur, eller en gröda skadad av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Vad gäller när vilt orsakar skada?

När vilt orsakar skador på egendomar är grundprincipen att skador helst ska förebyggas eller hindras genom ordinarie jakt. Om förebyggande åtgärder utförts men inte varit tillräckliga för att skydda egendomar från skador kan vi ge ersättning för skador.

Vi kan bara ge ersättning för skador som är orsakade av fredat vilt (exempelvis björn, varg, lo, säl, trana och vitkindad gås). Ersättningar till rennäringen beslutas av Sametinget.

Drabbas du av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan, ska du anmäla skadan till oss. Skador måste alltid besiktigas av en besiktningsman som Länsstyrelsen har utsett. Du kan även få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningsmännen.

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Det är viktigt att du kontaktar en av Länsstyrelsen utsedd besiktningsman eller Länsstyrelsen omgående när ett misstänkt angrepp inträffat, så att en av besiktningsmännen kan komma ut och besiktiga skadan.

Vid angrepp på tamdjur är det extra viktigt att du går rätt tillväga för att en besiktningsman ska ha möjlighet att göra en riktig bedömning av vad som inträffat:

  1. Ring direkt till Länsstyrelsens rovdjurstelefon, tel 010-223 55 45.
  2. Täck gärna över dödat djur med en presenning eller liknande som hindrar fåglar att äta av djuret, tills besiktningsmannen kommit. Undvik att röra det döda djuret innan besiktningsmannen undersökt det.
  3. Besiktningsmannen har med sig ett besiktningsprotokoll och en blankett för ansökan om ersättning för skadan. Om du vill ha ersättning måste du fylla i ansökan och skicka den till Länsstyrelsen. Besiktningsprotokollet skickar besiktningsmannen in. Om du får andra kostnader för djur som skadats i samband med rovdjursangrepp, kan dessa också tas upp i ansökan om ersättning. Bifoga då kvitton eller kopior av dessa.
  4. Hör med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor om djuren behöver destrueras eller annars var de får grävas ner.

Ersättning för viltskador på gröda

För att få ersättning för viltskador på gröda förorsakade av tranor och gäss måste en besiktiningsman kontaktas. Det går även att få hjälp med skrämstel och låna skrämselmateriel.

Kontaktuppgifter till besiktningsman Word, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta om det skett ett rovdjursangrepp i närområdet? Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Östergötlands län.


Kommun * (obligatorisk)
Kommun
Råd för att minimera och förebygga skador

På Sveriges lantbruksuniversitets webbplats Viltskadecenter finns råd om hur du kan minimera eller förebygga skador:

Permanenta åtgärder (tamdjur) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på gröda Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på hundar Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot skador på renar Länk till annan webbplats.

Om skadorna inte kan förebyggas måste ibland skyddsjakt tillämpas.

Kontakt